Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حکمی معاون تجاری سازی و نوآوری این معاونت را منصوب کرد .

دکتر سورنا ستاری در حکمی دکتر محمود شیخ زین الدین را به عنوان معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب کرد.

در حکم معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خطاب به محمود شیخ زین الدین آمده است:با توجه به ضرورت ساماندهی، توسعه و ارتقای فناوری های مورد نیاز و بستر سازی برای بروز و شکوفایی نوآوری های مبتنی بر علم و فناوری و تبدیل آن به کسب وکارهای نوین به منظور تکمیل چرخه علم، فناوری و نوآوری در کشور و با عنایت به مراتب تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید؛ جنابعالی را به سمت ˈمعاون تجاری سازی و نوآوریˈ منصوب می کنم.

امید است با توکل بر خداوند متعال و در پرتو ارزش ها و اصول والای جمهوری اسلامی ایران و اهداف دولت خدمتگزار و با استفاده از تجارب ارزشمند ملی و توجه به مزایا و مقتضیات بومی و دستاوردهای مفید بین المللی و بهره مندی از مشاورت گسترده متخصصان برجسته و همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعتی، پارک های علم و فناوری و دیگر دستگاه های ذیربط به انجام امور مزبور همت گمارید و گزارش آن را مستمرا به اینجانب ارایه کنید.

دکتر محمود شیخ زین الدین دارای مدرک دکترای علوم و صنایع غذایی، با گرایش بیوتکنولوژی مواد غذایی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است و تاکنون عناوین رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مدیر برتر فناوری کشور در سال۱۳۸۹، رئیس شاخه غرب آسیا وعضو هیات مدیره انجمن بین المللی پارک های علمی(IASP) از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲، رییس جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، عضو کارگروه ارزیابی کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر موارد را در کارنامه اجرایی و علمی خود دارد.

پیش از این دکتر سیدمجتبی خیام نکویی این مسوولیت را بر عهده داشت.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون دارد.

خبرهای تصویری