Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حکمی دکتر سپهر قاضی نوری  را به عنوان معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی این معاونت منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:نظر به ضرورت سیاستگذاری کلان در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور و همچنین برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و هم افزایی در نظام ملی نوآوری به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان و اهمیت هماهنگی و هم افزایی بین برنامه های توسعه کشور و سیاست های کلان توسعه علم و فناوری و با توجه به دانش، تعهد و تخصصی که از آن برخوردارید؛ جنابعالی ( دکتر قاضی نوری )را به سمت معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی منصوب می کنم .ˈ

دکتر قاضی نوری دارای دکترای مهندسی صنایع و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که در دوره دکترای ˈسیاستگذاری علم و فناوریˈ تدریس می کند. وی موسس و سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی ˈسیاست علم و فناوریˈ است و بیش از ۱۲ کتاب، ۳۰ مقاله ISI و ده ها مقاله فارسی در مجلات و کنفرانس های علمی دارد.

کتاب ˈعلم و نوآوری در ایران:چالش ها و پیشرفت هاˈ از آثار دکتر قاضی نوری است که توسط انتشارات پالگراو مک میلان در آمریکا منتشر شده است . علاوه بر این، کتاب ˈمقدمه ای بر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوریˈ به عنوان مرجع دوره دکترای این رشته در دانشگاه های کشور تدریس می شود.

وی تاکنون در تدوین بسیاری از قوانین و اسناد سیاستی حوزه فناوری و نوآوری مشارکت داشته است.

خبرهای تصویری