Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد.

معاون جدید پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد. دکتر عبدالرسول پورعباس طی حکمی دکتر جعفر خلقانی را به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی منصوب کرد.

در حکم معاون جدید پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی بر همکاری در یکپارچه‌سازی نظام جامع آموزش عالی مهارتی کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول در فعالیت‌های پژوهشی و مهارتی با توجه به سیاست‌های کلی، ایجاد تحول در سیستم الکترونیکی و  IT، ایجاد زمینه تبدیل تحقیقات علمی به فناوری‌های نوین، فعال‌سازی بخش آمار و اطلاعات، هماهنگ‌سازی نظام پژوهش علمی و مهارتی و تدوین ارتباط متقابل، گسترش فعالیت‌های انتشاراتی، برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف بازار کار با هدف اشتغال دانش‌آموختگان تأکید شده است.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می نماید.

خبرهای تصویری