Skip to content

انجمنهای علمی: اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار به انجمنهای علمی دانشجویی

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از تزریق یک میلیارد تومان اعتبار به انجمنهای علمی دانشجویی تا پایان آذر ماه خبر داد.

محسن اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر گفت: طبق توافقی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجام رسیده است کلیه انجمنهای علمی دانشجویی کشور بر اساس رتبه بندی که توسط اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود از مزایای اعتبار یک میلیارد تومانی که توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به این انجمنها اختصاص پیدا می کند بهره مند می شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از فعالیت بیش از دو هزار انجمن علمی دانشجویی در دانشگاههای تحت پوشش این وزارتخانه خبر داد و افزود: اعتبار یک میلیارد تومانی طی ماه جاری و آذر ماه به دانشگاهها واریز می شود و دانشگاهها موظف هستند در اختیار انجمنهای علمی دانشجویی قرار دهند.

خبرهای تصویری