Skip to content

انجمنهای علمی: ایجاد ردیف مستقل برای انجمن‌های علمی در دولت تصویب شد

ایجاد ردیف مستقل برای انجمن های علمی دارای مجوز وزارت علوم و بهداشت در کمیسیون فرهنگی دولت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون فرهنگی دولت چندی پیش ۴ مصوبه در راستای حمایت از انجمن های علمی دو وزارت خانه علوم و بهداشت داشته است که بر اساس این مصوبات از سال آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا هر سازمان دیگری که کار بودجه بندی کشور را انجام می دهد باید ردیف مستقلی را برای انجمن های علمی دارای مجوز در نظر بگیرد.
همچنین کمیسیون فرهنگی دولت ۲ وزارتخانه علوم و بهداشت را موظف کرد تا فهرستی از انجمن های علمی دارای مجوز را که فاقد فضای فیزیکی هستند تهیه و ارائه کند تا دولت حمایت لازم را در این زمینه به عمل آورد.
این کمیسیون مصوب کرده است تا کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی نیز جزء هزینه های قابل قبول آن سال مالیاتی باشد.
وزارتخانه های علوم و بهداشت همچنین موظف به ارائه طرح جامع حمایتی از انجمن های علمی شده اند تا با ارائه به دولت در راستای استقاده از توانمندی های این انجمن ها اقدام شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها