Skip to content

اندکس کردن مجلات ایرانی در نمایه های معتبر بین المللی

گرچه در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در تولید علم توسط ایران صورت گرفته است، با توجه به ویژگی های کشورمان هنوز میزان حدود ۵/۰ درصد از تولید علم جهان ، کمتر از متوسط جهانی به نظر می‌رسد؛ اما باید در نظر داشت که SCI ( مربوط به ISI) در برگیرنده تعداد انگشت شماری از مجلات ایرانی است که در آن میان از حوزه علوم پزشکی تنها یک مجله دیده می‌شود. لذا بخش عمده ای از مقالات چاپ شده در مجلات داخلی به منظور تعیین جایگاه ایران در تولید علم محاسبه نمی شوند. به عبارت دیگر روند نمایه شدن مجله های ایرانی در اندکس های معتبر، با شتابی کندتر از مقالات پژوهشگران کشورمان حرکت کرده است . همانگونه که اشاره شد در مدلاین نیز تنها دو مجله از ایران وجود دارد. این معضل گریبانگیر اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد اما وضعیت مجلات ایرانی در مقایسه با کشورهای مشابه همچون مصر، پاکستان، ترکیه و عربستان ضعیف تر بوده است.
بر این اساس موسسه فرزان با توجه به تجربیات زیاد خود در این عرصه، آماده یاری رساندن به سردبیران مجلات جهت ارتقای کیفیت و نمایه کردن آن ها در اندکس های معتبر بین المللی است. لذا مجلات می توانند با تماس با ما، ضمن بهره مندی از بسته ویژه ارتقای کیفیت مجلات، از پشتیبانی ما جهت نمایه شدن مجله در اندکس های معتبر بهره مند شوند.
پشتیبانی موسسه فرزان- نمایه در اندکس های معتبر- ارتقای کیفیت مجله

خبرهای تصویری