Skip to content

برنامه ریزی پژوهشی: فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تفکیک شد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تفکیک فعالیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد.

دکتر بهزاد سلطانی در این مورد اظهار داشت: در سومین جلسه اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دبیر هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، مقرر شد فعالیت های حمایتی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تفکیک شود.
وی افزود: بنابراین در موضوع ارایه خدمات دو نهاد معاونت علمی و صندوق نوآوری توافق شد طرح هایی که از شرکت های دانش بنیان ارایه می شود، طبق قانون در صندوق پیگیری شود و طرح هایی که برخی از ویژگی های شرکت بودن، خصوصی بودن و یا دانش بنیان شدن را ندارند اما همچنان در حوزه فناوری های برتر هستند در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی و حمایت شوند.
سلطانی گفت: در این جلسه دستورالعمل اختیارات کمیته اعتباری به منظور سرعت بخشیدن به بررسی طرح ها بررسی و تصویب شد و مجموعه اول سیاست های کلان کاری صندوق نیز مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عامل قرار گرفت.

خبرهای تصویری