Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: تبدیل اقتصاد مبتنی بر منابع زیر زمینی به اقتصاد دانش بنیان بر اساس نقشه جامع علمی

معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور را نقشه راه حرکت مدیریت علم و فناوری برشمرد و گفت: رشد ناشی از عمل به نقشه، ما را به سوی اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت منبعث از علم و فناوری حرکت می دهد.

دکتر بابک نگاهداری درباره تاثیر نقشه جامع علمی کشور بر توسعه علمی گفت: نقشه راه حرکت مدیریت علم و فناوری کشور رشد جهشی در کشور ایجاد می کند و این رشد جهشی موجب می شود که با تولید ثروت منبعث از علم و فناوری از اقتصاد منابع زیر زمینی به اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با نقشه جامع علمی کشور رشد جهش دار در علم و فناوری داشته باشیم می توانیم به تولید ثروت از طریق رشد علم و فناوری دست یابیم و مردم ذائقه شان با این موضوع شیرین می شود و با بالارفتن سطح رفاه و سطح زندگی ناشی از توسعه علم و فناوری این رشد را درک می کنند.

دکتر نگاهداری گفت: سرمایه های انسانی و منابع اقتصادی برای هر کشوری محدود است و ما نیز در این بخشها دارای محدودیت هستیم چرا که هیچ کشوری نیست که بتواند تمام منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی خود را تجمیع کند و بتواند در عرصه های علم و فناوری به پیشرفت برسد.

وی افزود: این سرمایه های انسانی و همچنین بخشهای اقتصادی و اجتماعی هم باید در قالب یک طرح و نقشه کلی و با توجه به مزیتها و فرصتها در عرصه علم و فناوری بکار گرفته شود.

معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اینکه روشها و متدهای حرکت علمی چگونه خواهد بود، منابع گوناگون باید کجا تمرکز پیدا کند و چگونه از آنها بهره ببریم، به چه مقدار دانشجو نیاز داریم و یا اولویت ها چگونه باید محقق شود، همه نیاز به یک طرح کلی داریم.

وی با اشاره به تجربه های سایر کشورها در تهیه نقشه علمی یادآور شد: در بررسی هایی که انجام دادیم بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای سندهای توسعه علمی بوده اند که از آن جمله می توان به استرالیا، کانادا، انگلستان، کره جنوبی و ژاپن اشاره کرد.

دکتر نگاهداری افزود: از همان ابتدای شروع به کار در حوزه تدوین نقشه جامع علمی این سندها بررسی شد اما اصولاً طراحی نقشه جامع علمی قابل تقلید نیست و هر کشوری ویژگی بومی، تاریخی و جغرافیای خاص خود را دارد و نیازهای جامعه در هر کشوری منحصربفرد است که ما در تهیه نقشه از آن استفاده کردیم.

معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با استفاده از این تجربیات، برنامه ریزی و احصاء آن در عرصه های مختلف و شناسایی تهدیدات و فرصتهای جامعه، آنچه را که متناسب با جامعه خودمان با ویژگی های تاریخی و بومی بوده، تهیه کرده ایم.

خبرهای تصویری