Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: راه‌اندازی سامانه تحقیقات دستگاهی جهت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی سامانه تحقیقات دستگاهی را یکی از مصوبات ششمین جلسه شورای عالی که امروز به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری امروز در نشست خبری در تشریح مصوبات ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از ارائه عملکرد سامانه ملی تحقیقات و فناوری (سمات ملی) در شورای عالی عتف خبر داد و گفت: این سامانه وظیفه جمع آوری کلیه اطلاعات حاصل از عملکرد پژوهشی و فناوری کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی تحقیقاتی در سراسر کشور را دارد که به واسطه مصوبه جلسه سوم شورای عالی عتف ایجاد شد و قانون بودجه سال ۸۸ و ۸۹ چنین تکلیفی را بر عهده وزارت علوم گذاشت و در برنامه پنجم نیز ماده ۱۶ بند (و) جزء ۶ ایجاد سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی را تحت نظر شورای عالی عتف الزامی کرده است.
دبیر شورای عالی عتف از جمع بندی گزارش بند ۲۶ بودجه سال ۸۸ با استفاده از سامانه ملی تحقیقات و فناوری خبر داد و افزود: برای ارائه گزارش بند ۲۶ بودجه سال ۸۹ نیز با همین سامانه در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و کار در سالهای بعد نیز به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه این سامانه به طور کامل تری به وظایفش عمل کند در ششمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شد سامانه تحقیقات دستگاهی توسط هر کدام از دستگاههای اجرایی ایجاد شود. همچنین مقرر شد نظام نامه ای برای حفظ مالکیت اطلاعات تولیدی و مراقبت از آنها توسط دبیرخانه تهیه و در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف تهیه شود تا همه دستگاهها ملزم به رعایت آن باشند.
وی از تصویب اصلاح برخی بندهای آئین نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه امروز این شورای عالی خبر داد و گفت: مصوب شد که جلسات کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور وزیر علوم به عنوان رئیس کمیسیون یا دبیر شورا و نصف + ۱ اعضا رسمیت پیدا می کند. همچنین مصوبات کمیسیون دائمی با حداکثر اعضای حاضر به تصویب می رسد. همچنین مصوب شد اعضا اعم از حقیقی یا حقوقی که ۴ جلسه متوالی یا ۵ جلسه غیر متوالی غیبت غیر موجه داشته باشند گزارش غیبتشان به مرجع معرفی کننده آنها ارسال می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
به گزارش مهر، بررسی و تصویب آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین تصویب اولویت های علوم پایه در حوزه سلامت از دیگر دستورات جلسه ششم شورای عالی عتف بوده که به گفته مهدی نژاد نوری کارشان در این جلسه ناتمام مانده است.
مهدی نژاد نوری گفت: مقرر شد تا شنبه هر یک از اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نظرات خود راجع به آنچه توسط دبیرخانه تهیه شده است را ارسال کنند تا در مرحله بحث و بررسی در هیئت وزیران مورد لحاظ قرار گیرد که امیدواریم با پیگیری وزیر علوم در هیئت دولت شاهد تصویب و ابلاغ این دو سند مهم با سرعت لازم باشیم.
دبیر شورای عالی عتف درباره تکلیف تصویب اولویت های علوم پایه در حوزه سلامت نیز گفت: از وظایف اصلی و مهم شورای عالی عتف تعیین مصادیق و نقشه راه طرح ها و پروژه های کلان ملی در حوزه های اولویت داری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است. این اولویت ها در جلسه ششم شورای عالی عتف آماده ارائه بود اما با توجه به اینکه وزارت بهداشت ذی نفع اصلی حوزه سلامت است مقرر شد وزارت بهداشت نظر تکمیلی و اصلاحی خود را به شورای عالی عتف ارسال کند در غیراینصورت این سند مصوب محسوب می شود.

خبرهای تصویری