Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: ضرورت شاخص گذاری راهبردی در توسعه علمی کشور

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با انتقاد از اینکه شاخص گذاری راهبردی در ارزیابی علم و فناوری در کشور تاکنون انجام نشده است، گفت: طی جلساتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت شاخص گذاری راهبردی علم و فناوری تاکید شده است.

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: “وزارت علوم از گذشته شاخصهای عملکردی را مد نظر داشته اما به طور جدی به یکسری شاخصها در سطح راهبردی نیاز داریم.”

وی افزود: “به فرض چند کار موفق انجام شده باشد اما اینکه در نهایت با این کارهای موفق به کجا می رسیم مستلزم شاخص گذاری راهبردی است.”

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم ادامه داد: “شاخصهای راهبردی باید با برنامه ریزی های راهبردی همراه باشند این سطح از شاخص گذاری در حوزه علم و فناوری هنوز انجام نشده که باید مورد توجه قرار دهیم.”

وی با بیان اینکه شاخص گذاری علم و فناوری به طور قانونی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: “در انتهای چشم اندازی که توسط مقام معظم رهبری نهایی و ابلاغ شده است، ایشان متذکر شده اند که برای تحقق مندرجات در چشم انداز باید شاخصها استخراج و اندازه گیری شوند.”

مهدی نژاد با بیان اینکه شاخص گذاری برای هر سیاستگذاری امری عقلانی و منطقی است به مهر گفت: “وقتی سیاستگذاری می کنیم باید به طور مستمر رصد کنیم که آیا در مسیر تحقق این سیاست قرار داریم یا خیر. تعیین یکسری شاخصها و اندازه گیری آنها در محیط امکان این رصد را ایجاد می کند.”

وی شاخص گذاری و اندازه گیری آنها را امری مستمر برشمرد و گفت: “یعنی به محض اینکه سیاستها و جهت گیریها تغییر می کند و برنامه های جدیدی ارائه می شود، لازم است شاخصها را اندازه گیری کنید.”

خبرهای تصویری