Skip to content

برگزیده شدن برنامه آموزش مجازی زوجین جوان در جشنواره تعالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

“دوره آموزش مجازی زوجین جوان” از مجموعه دوره های آموزشی فراسا، در “جشنواره تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی” به عنوان “فرآیند برتر” انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت. این دوره توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان طراحی و برگزار می شود.

 

این جشنواره در بیست و سوم اسفند ماه نود و پنج  با حضور آقای دکتر ترکمن نژاد رییس مرکز بهداشت شمال تهران و تعدادی از مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. در این جشنواره، برنامه آموزش مجازی زوجین جوان به عنوان فرایند برتر انتخاب شد.

برنامه آموزش مجازی زوجین جوان، دارای تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و از جمله دوره هایی است که توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان تهیه و به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه گردیده است. این دوره دارای مطالب ارزشمندی برای زوجین جوان است. زوجین جوان در آغاز زندگی مشترک، با گذراندن این دوره آموزشی، اطلاعات و مهارت های ضروری و مفید را برای زندگی مشترک خود کسب می نمایند. این دوره بصورت گسترده مورد استقبال و استفاده زوجین جوان و دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها