Skip to content

بودجه پژوهشی: مشکل بودجه در تحقق برنامه خریدهای علمی کشور

مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی وزارت علوم گفت: در حالی که بر اساس برنامه خرید علمی باید تا سال ۲۰۱۱ معادل ۳۴ میلیارد تومان خرید داشته باشیم اما بودجه پژوهشی کشور در سال ۸۷ برابر ۱۵ میلیارد تومان است.

غلامرضا فهرستی در دهمین نشست شورای سیاستگذاری تامین منابع علمی کشور در اصفهان با ارائه گزارشی از وضعیت قراردادهای خرید منابع علمی در کشور گفت: در برنامه خرید علمی قرار است تا سال ۲۰۱۱، ۳۴ میلیارد تومان خرید داشته باشیم این در حالی است که بودجه پژوهشی کشور در سال ۸۷ برابر ۱۵ میلیارد تومان برای دو بخش معاونت پژوهشی و معاونت فناوری بوده است و با این حال در تخصیص همین اعتبار هم با کاهش چشمگیری مواجه بودیم.

وی در رابطه با معضلات کنسرسیوم علمی کشور به چرخه میان کنسرسیوم و نمایندگان آن با ناشران و خریداران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما ارتباط مستقیم کنسرسیوم با ناشرین است.

فهرستی یکی دیگر از مشکلات این کنسرسیوم را عدم پرداخت حق عضویت و بدهی دانشگاهها دانست و افزود: این بدهی ها ما را در تامین منابع علمی کشور دچار مشکل می کند.

دهمین نشست شورای سیاستگذاری تامین منابع علمی کشور با حضور نمایندگانی از ۵۵ دانشگاه و موسسه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور برگزاری انتخابات مجمع عمومی شورای سیاستگذاری برگزار شد.

خبرهای تصویری