Skip to content

بودجه پژوهش: ارائه گزارش تفریغ بودجه های پژوهشی سال ۱۳۸۸ در شورای عالی علوم با حضور رئیس جمهور

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح مصوبات جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این جلسه سه مصوبه مهم با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید و گزارش تفریغ بودجه های تحقیقاتی سال ۸۸ نیز ارائه شد.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه بالاخره گزارش تفریغ بودجه های تحقیقاتی سال ۸۸ برابر بند ۲۶ قانون بودجه این سال در جلسه مطرح و بعد از ارائه نکاتی به تصویب رسید. وی اظهار داشت: بر اساس قانون طی یک تا ۲ هفته آینده این گزارش به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به نحوه هزینه کرد درآمد شرکتها در خصوص پژوهش نیز گفت: قرار است این موضوع را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی و گزارش نهایی را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند اما به دلیل آماده نبودن گزارش این بحث در جلسه گذشته مطرح نشد.

وی روند گزارش تفریغ بودجه های پژوهشی کشور را فرایند مهمی در کشور دانست و اظهار داشت: این گزارش موضوع مهمی را در کشور نهادینه کرد و آن فرایند پایش و ارزیابی عملکرد بودجه ها است. نظیر چنین گزارشی برای سال ۸۹ نیز تکرار می شود و در برنامه پنجم تهیه چنین گزارشاتی آمده است.

دکتر مهدی نژاد اضافه کرد: بر اساس چنین روندی از این پس تمام دستگاهها و نهادهایی که از اعتبارات پژوهشی استفاده می کنند باید نحوه هزینه کرد این اعتبارات را به شورای عتف گزارش کنند تا ما بتوانیم از آن در سیاستگذاریها و تصمیم گیری ها استفاده کنیم.

وی به دیگر مصوبه شورا اشاره کرد و گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این جلسه قرار شد از این پس جلسات شورا با حضور نایب رئیس آن که وزیرعلوم است برگزار شود و رئیس جمهور تنها در صورت لزوم در جلسات جضور می یابند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: همچنین بر اساس مصوبات این جلسه قرار شد بخشی از اعتبارات پژوهشی به طور متمرکز در اختیار وزارت علوم و بهداشت باشد تا این وزارتخانه ها بتوانند به نحو بهتری از اعتبارات به صورت هدفمند استفاده کنند.

خبرهای تصویری