Skip to content

بودجه پژوهش: اعتبارات پژوهشی دستگاهها زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری متمرکز می شود

اعتبارات پژوهشی دستگاهها به گفته دکتر محمود احمدی نژاد زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متمرکز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در هنگام ارائه لایحه بودجه ۸۷ به مجلس شورای اسلامی از پژوهشهای تکراری در کشور انتقاد کرد و گفت: ده ها بلکه صدها عنوان پژوهش تکراری در کشور توسط دستگاههای گوناگون انجام می شود، به طوری که داشتن ردیف مستقل برای هر دستگاه یک پیروزی تلقی می شود و بیشترین وقت مدیران اجرایی در این صرف می شود که بودجه بگیرند و به زیرمجموعه خود وارد کنند.

وی در بیان راهکار دولت نهم برای جلوگیری از پژوهشهای تکراری گفت : برای جلوگیری از پژوهشهای تکراری، اعتبارات پژوهشی دستگاهها زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متمرکز شد.

معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری نیز در این زمینه گفت: دولت دستگاههای اجرایی را مکلف به هزینه یک درصد از بودجه اختصاصی خود به پژوهش کرده است. با اجرای این قانون در بخش تکلیفی حداقل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان علاوه بر برنامه‌ های تحقیقاتی دستگاهها که حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود به این بخش اختصاص داده شود.

دکتر محمد حسین صادقی افزود: در لایحه بودجه ۸۷ یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی معادل با ۲۹۰ میلیارد تومان زیر نظر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود که این امر عدم کسری بودجه پژوهشی در سال آینده را به دنبال خواهد داشت. البته ۴ وزارتخانه علوم، بهداشت، دفاع و کشاورزی از این قانون مستثنی هستند.

خبرهای تصویری