Skip to content

بودجه پژوهش: الزام دانشگاههای علوم پزشکی برای اختصاص یک درصد کل اعتبارات به پژوهش

دبیر مجامع هیئت های امنای وزارت بهداشت گفت: مهمترین دستور هیات امنا در سال جاری مشخص شدن وضعیت پژوهش کشور بود و از این رو دانشگاهها ملزم شدند یک درصد از کل اعتبارات شامل درآمد اختصاصی، تملک دارایی و غیره را به پژوهش اختصاص دهند.
دکتر حسن امین لو امروز در نشست معاونان تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: البته دانشگاهها مجاز هستند این میزان را تا ۲ درصد هم افزایش دهند.
وی گفت: در هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی به این باور رسیده ایم که مسیر ترقی کشور از این مرحله به بعد در گرو تبدیل علم به فناوری است و از همین رو با اصلاح ساختار دانشگاهها، دفتر فناوری برای همه دانشگاهها در نظر گرفته شد.
دکتر امین لو خاطرنشان کرد: بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای امر پژوهش است که این بودجه باید در رقابت میان دانشگاهها با طرح های برتر جذب شود.
وی یادآور شد: دانشگاه ها در استان های خودشان باید منابع را بشناسند و با همکاری بخش های صنعتی آن را جذب کنند.
دبیر مجامع هیئت های امنای وزارت بهداشت با اشاره به تکلیف هر دانشگاه علوم پزشکی برای داشتن یک مرکز رشد گفت: هم اکنون بیش از ۳۰ دانشگاه این مراکز رشد را تاسیس کرده اند اما هنوز برخی از دانشگاهها نتوانسته اند اقدام کنند که باید زودتر به نتیجه برسد.
وی با اشاره به الزام ایجاد ۷ هزار شرکت دانش بنیان در دانشگاههای علوم پزشکی در پروسه زمانی ۱۵ ساله گفت: بر اساس نقشه توسعه علمی، سهم هر دانشگاه در تاسیس این شرکت ها مشخص شده است و این شرکت ها می توانند از ۱۰۰ درصد خصوصی تا وجود ۴۹ درصد سهم هر دانشگاه در آن تاسیس شوند.

خبرهای تصویری