Skip to content

بودجه پژوهش: اهداف برنامه چهارم در سهم بودجه پژوهش محقق نشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تشریح دلایل ارائه نامه به رئیس جمهور در زمینه بودجه پژوهش گفت: به دولت توصیه کردیم که سهم تحقیقات در سال آینده به یک درصد از تولید ناخالص ملی برسد.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص نامه ای که به رئیس جمهوری درباره بودجه های پژوهشی ارسال کرده است، افزود: گزارشی شنیدیم که بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۸۹ با کاهش مواجه بوده است از این رو با توجه به اینکه ما دانشگاههای با قدمت بالای زیادی داریم و از سوی دیگر دانشگاهها دست به گسترش تحصیلات تکمیلی زده اند این دانشگاهها در صورت کمبود بودجه عمرانی در زمینه امکانات و تجهیزات پژوهشی با مشکل مواجه می شوند.

وی اظهار داشت: همچنین قرار بود سهم بودجه های پژوهشی طبق برنامه از بودجه های عمومی به دو درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه برسد. اما در حالی که از ۶۴ صدم درصد شروع کردیم در سال ۸۸ یعنی پایان برنامه به چهار دهم رسیدیم و این یعنی علیرغم تذکرها آنچه در برنامه تعیین شده بود محقق نشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: با توجه به اینکه سال ۸۹ اولین سال برنامه پنجم توسعه است و باید تا پایان برنامه سهم بودجه های پژوهشی به سه درصد برسد نامه ای نوشتیم که از سال اول برنامه سهم پژوهش از بودجه های عمومی به طور یکنواختی در نظر گرفته شود و طوری حرکت شود که به سه درصد در پایان برنامه برسیم.

وی افزود: در این صورت باید در سال ۸۹ به یک درصد از تولید ناخالص ملی در پژوهش برسیم.

عباسپور اظهار داشت: از این رو به به دلیل اینکه لایحه بودجه سال ۸۹ مراحل نهایی خود را طی می کند به دولت توصیه کردیم که سهم تحقیقات در سال آینده به یک درصد برسد.

خبرهای تصویری