Skip to content

بودجه پژوهش: تغییرات اعتبارات بخش پژوهش و فناوری در بودجه ۹۰

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی اعتبارات بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه ۹۰ در مقایسه با بودجه سال ۸۹ پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر،  این مرکز در گزارشی وضعیت بودجه بخش پژوهش و فناوری را در بودجه ۹۰ بررسی و اعلام کرده است که سهم بخش پژوهش و فناوری در بودجه سال ۹۰ در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: هر چند داده‌های آماری حاکی از این است که حجم مطلق اعتبارات برنامه‌ای دولت در لایحه بودجه ۹۰ افزایش داشته است، اما نسبت این اعتبارات به بودجه عمومی دولت با کاهش همراه بوده و از۴۶/۱ درصد در قانون بودجه سال ۸۹ به۳۵/۱ درصد در لایحه بودجه سال ۹۰ رسیده است.
در این گزارش همچنین اعلام شده است: روند تغییر نسبت اعتبارات بخش پژوهش و فناوری به تولید ناخالص داخلی روند رشد بسیار کندی را نشان می‌دهد و از ۵۲/۰ درصد در قانون بودجه سال ۸۹ به۵۷/۰ درصد در لایحه بودجه سال ۹۰ رسیده است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اهدافی که دراین خصوص در اسناد کلان ملی (خصوصا برنامه پنجم) به چشم می‌خورد، جای تامل و توجه دارد.
این گزارش اضافه می کند: با اضافه کردن اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات تحقیق و توسعه در ردیف‌های متفرقه، نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولت و موسسات دولتی به بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در لایحه بودجه سال ۹۰ به ترتیب به۶۰/۰ درصد و ۷۸/۰درصد می‌رسد که در مقایسه با قانون بودجه سال ۸۹ در مورد نسبت اول کاهش و در مورد نسبت دوم افزایش مشاهده می‌شود.

خبرهای تصویری