Skip to content

بودجه پژوهش: توقف برخی پروژه های تحقیقاتی وزارت بهداشت به دلیل کمبود بودجه

کسری بودجه وزارت بهداشت در بخش بهداشت و درمان، سایه سنگینی بر تحقیقات و آموزش انداخته است تا حدی که بخشی از تحقیقات به دلیل کمبود اعتبار متوقف می شوند.

مسعود ابوالحلاج – مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: کسری بودجه وزارت بهداشت در بخش بهداشت و درمان فشار مضاعفی بر این دو بخش وارد کرده و وزارت بهداشت تنها توانسته است ۳ درصد رشد در این بخش داشته باشد زیرا پرداخت تعهدات پرسنلی تعهدات فوری تر است که باید پرداخت شود.

وی اعتبارات جاری بخش تحقیقات وزارت بهداشت را ۳۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: کل اعتبارات جاری این بخش نسبت به سال گذشته تنها حدود ۳ درصد رشد داشته است.

ابوالحلاج یادآور شد: نکته ای که در بخش تحقیقات وجود دارد این است که پروژه های تحقیقاتی تا زمانی که تامین اعتبار نشود راه اندازی نمی شود و نمی توان به طور دقیق میزان کسری اعتبار آن را تعیین کرد اما از سوی دیگر برخی از تحقیقات به دلیل کسری بودجه متوقف می شوند.

وی گفت: وزارت بهداشت در سال ۸۶ کسری اعتبار بسیار شدیدی را تجربه کرده که این کسری اعتبار در سال جاری هم ادامه دارد و سعی می شود که از هر محلی که امکان آن وجود دارد، اعتبارات به سوی پرداخت های پرسنلی سوق داده شود که این کار عوارضی را هم به همراه دارد.

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت با برشمردن عوارض این کسری بودجه بر بخش آموزش و تحقیقات به خبرگزاری مهر گفت: متوقف شدن بخشی از تحقیقات، معوق ماندن برخی پرداخت های اعضای هیئت علمی، اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش تعهدات پرسنلی و پرداخت نشدن بخش عمده ای از مطالبات شرکتهای دارویی از جمله این عوارض و کسری اعتبار شدید این وزارتخانه در سال ۸۶ و ۸۷ است.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران تعهدات پرسنلی به هیچ عنوان نباید معوق بماند و اما عوارض این مسئله باقی می ماند.

خبرهای تصویری