Skip to content

بودجه پژوهش: جذب ۵۱ درصدی درآمدهای قانون یک درصد در وزارتخانه های علوم و بهداشت

معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از جذب ۵۱ درصدی درآمدهای قانون یک درصد در وزارتخانه های علوم و بهداشت خبرداد و گفت: طی سه سال گذشته ۸۳۲ میلیارد تومان از محل قانون یک درصد طرحهای تحقیقاتی حمایت شده است.
دکتر نسرین سلطانخواه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس ملی نقش مدیریت و توسعه علم و فناوری در استقلال صنعتی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ماموریت معاونت علمی ایجاد هماهنگی و تقویت نظام علمی و فناوری در کشور و تکمیل چرخه نوآوری است که در این راستا اقداماتی را اجرایی کرده است که از آن جمله می توان به اجرای طرحهای کلان ملی اشاره کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده از طریق قانون اختصاص یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتها و موسسات خصوصی به امر پژوهش، خاطر نشان کرد: طی سه سال گذشته به میزان ۸۳۲ میلیارد تومان از ۵ هزار و ۶۴۰ طرح تحقیقاتی حمایت شده است که از این میزان ۵۱ درصد به مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است.
وی ۵۱ درصد مراکز تحقیقاتی وزارتخانه های علوم و بهداشت را بالغ بر ۴۲۰ میلیون تومان ذکر کرد و یاداور شد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه دوم در جذب قانون یک درصد را به خود اختصاص داده این دانشگاه توانسته است مبلغ ۹ میلیارد تومان از محل قانون یک درصد را جذب کند.
دکتر سلطانخواه با اشاره به پیش بینی های قانون بودجه سال ۹۰ در حوزه علم و پژوهش، اضافه کرد: در قانون بودجه سال ۹۰ نیز اختصاص نیم تا ۳ درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها مشخص شده که این امر نیز ظرفیت مالی مناسبی برای دانشگاه ها واجرای پژوهش های کاربردی فراهم می کند.
وی همچنین به قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و ادامه داد: به واسطه اجرای این قانون در سال جاری صندوق حمایت نوآوری و شکوفایی بودجه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی فناوریها اختصاص داده شد که برای استفاده از این سرمایه نیاز به قدرت اجرایی چابک است.

خبرهای تصویری