Skip to content

بودجه پژوهش: رشد اعتبارات پژوهشی در بودجه ۹۰

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به رشد بودجه پژوهشی در بودجه سالانه ۹۰ از رشد ۲۷۰ درصدی بودجه در بخش فناوری حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: ۵۶ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته که عمده آن به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تعلق دارد.

دکتر مصطفی قانعی در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این مطلب افزود: ۵ دانشگاه علوم پزشکی نیز مورد حمایت ویژه قرار می گیرند که این حمایت بر اساس برنامه پنجم توسعه است.

وی افزود: بودجه سال ۸۹ در بخش پژوهش در کل کشور ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۴۹/۰ درصد تولید ناخالص ملی بود و این میزان در بودجه سال ۹۰ به ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش هزینه ای و یک هزار میلیارد تومان نیز به بخش تملک دارایی اختصاص دارد.

دکتر قانعی اظهار داشت: بودجه دانشگاهها ۱۴ درصد رشد داشته و بودجه ستاد وزارت بهداشت در بخش پژوهش ۵۶ میلیارد تومان است که از این میزان ۳۵ میلیارد تومان به تولید محصولات بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد.

وی گفت: بودجه بخش آموزش وزارت بهداشت ۱۲ درصد و بودجه بخش پژوهش وزارت بهداشت ۹۱ درصد رشد داشته است درواقع اعتبارات نزدیک دو برابر رشد داشته که در بخش فناوری ۲۷۰ درصد و در حوزه انستیتو پاستور ۲۷ درصد رشد داشته ایم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و حمایت از دانشگاههای برتر گفت: بر اساس قانون برنامه از ۵ دانشگاه علوم پزشکی به طور ویژه حمایت می شوند تا بتوانند به رتبه های بالای دنیا برسند. در سال اول ۶۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۱۵ دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به موضوعات مرتبطی که در رابطه با اعضای هیئت علمی علوم پایه و علوم بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی از سال جدید بوجود می آید، گفت: اعضای هیئت علمی علوم پایه می توانند از فروردین سال ۹۰ شرکت خصوصی با مجوز هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی تاسیس کنند و برای تاسیس این شرکتها یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که امیدواریم در سال آینده اعضای هیئت علمی از این شرکتها استقبال کنند و انتظار داریم تعداد شرکتهای تاسیس شده قابل ملاحظه باشد.

دکتر قانعی اظهار داشت: همچنین اعضای هیئت علمی بالینی نیز باید از سال آینده بخش خصوصی و یا بخش دولتی را برای ادامه کار انتخاب کنند که این موضوع برای بیمارستان های هیئت امنایی قطعی است و مدیران پژوهشی باید بتوانند تعادلی در این بخش ایجاد کنند.

وی گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه واردات دارو و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه واردات تجهیزات پزشکی است که امیدواریم با تولید داخل این مجموعه را نیز مدیریت کنیم برای این کار ۵ دانشگاه هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت می کنند تا برای تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی هزینه کنند.

خبرهای تصویری