Skip to content

بودجه پژوهش: روندهای کنونی برای اختصاص ۳ درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش موثر نیست.

رئیس دانشگاه تهران گفت: متاسفانه در سطح ملی مدیریت پژوهشی ضعیفی داریم و نقشه جامع علمی کشور نیز پاسخگوی نیازها نیست. از این رو هر دانشگاه باید یک نقشه راه برای خود داشته باشد به خصوص دانشگاه تهران که دانشگاهی جامع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد رهبر در مراسم افتتاح آزمایشگاه تایید نمونه آنتن دانشگاه تهران گفت: یکی از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تامین سه درصدی اعتبار تولید ناخالص ملی در پیشبرد پژوهش است که برای تحقق این امر روند کنونی پاسخگو نبوده و نیازمند طرحها و راهکارهای جدید هستیم لذا ضروری است که هم در سطح ملی و هم در سطح دانشگاههای کشور اقدامات ویژه ای انجام شود.

وی با انتقاد از روند اداری طویل و کند تحقیق و پژوهش در کشور گفت: روند پر پیچ و خم اداری و کاغذ بازیهای رایج و همچنین مقررات و آئین نامه های دست و پاگیر موجود در کار پژوهش عملا راه رشد و ترقی پژوهشهای علمی را مسدود کرده است.

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه باید برای حل مسائل و مشکلات کشور باید به پتانسیلهای داخل بیشتر از خارج از کشور توجه شود، گفت: در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته است به عنوان مثال امروز شاهد آن هستیم که ۳۰ میلیارد تومان برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران جهت تجهیز دانشگاهها و رفع نیازهای مخابراتی کشور هزینه شده است.

وی افزود: دانشگاهها باید با اقدامات مفید اعتماد مسئولان و صنایع کشور را برای انجام پروژه های مختلف جذب کرده و این فضای بی اعتمادی و کم اعتمادی را از میان بردارند.

خبرهای تصویری