Skip to content

بودجه پژوهش: سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی دولت در بخش تحقیقات و پژوهش ضروری است

معاون فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت:‌ دولت برای افزایش یک درصدی سهم تحقیقات از GDP باید دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بخش تحقیقات و فناوری سرمایه گذاری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر محمدرضا جهانگیریان در سی و ششمین گردهمایی معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها در تبریز افزود : رقم تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که باید با این حساب ، ۲۵ درصد از اعتبارات پژوهشی به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اختصاص یابد.

وی گفت : بر این اساس باید تنها برای تحقق سهم یک درصد از سرمایه گذاری دولت از GDP برای پژوهش و فناوری ۶۰۰ میلیارد تومان به بودجه اختصاص داده شده به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اضافه شود .

دکتر جهانگیریان سهم فعلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را در این زمینه ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بدین ترتیب برای افزایش این سهم و ارتقاء سهم سرمایه گذاری دولت برای بخش پژوهش و فناوری از۶/۰ به ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باید بودجه پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هفتبرابر شود.

معاون فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری ارتقای ظرفیت جذب درآمدهای پژوهشی فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را نیازمند یک تحول اساسی دانست.
وی افزود: بر اساس اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور سهم سرمایه گذاری دولت برای بخش پژوهش و فناوری باید تا پایان سال ۸۸ به ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد.

این مقام مسئول در وزارت علوم با بیان اینکه سرمایه گذاری دولت برای بخش پژوهش و فناوری در ابتدای برنامه چهارم توسعه ۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است افزود: برای افزایش این سهم در سال های اخیر اقدامات خوبی به انجام رسیده ولی این اقدامات کافی نیست.

دکتر جهانگیریان با بیان اینکه برای ارتقاء ظرفیت جذب درآمدهای پژوهشی فناوری باید نسبت به ایجاد ظرفیت های قابل استفاده و توسعه عرضه در این بخش تلاش ویژه ای شود ، استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و تاسیس شرکتهای دانشگاهی و بهره گیری از ظرفیت مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در این بخش را مهم توصیف کرد.

وی اضافه کرد : ایجاد مراکز و کانون های رشد در پارکهای علم و فناوری جهت بهره مندی دانشجویان و مشارکت آنان در فعالیتهای پژوهشی از برنامه های پیش بینی شده دیگر در این زمنیه است که تلاش داریم تا پایان سال در تمامی پارک های علم و فناوری کشور یک مرکز و کانون رشد ایجاد شود .

دکتر جهانگیریان موضوع فروش دانش فنی و مالیکت فکری را برای ارتقاء ظرفیت جذب درآمدهای پژوهشی فناوری با اهمیت عنوان کرد و گفت: ارزش افزوده از طریق انتقال دانش فنی بسیار مهم بوده و باید دقت لازم در قراردادهای منعقده در این زمینه لحاظ شود که در این ارتباط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تدوین و ابلاغ ضوابط مالکیت فکری حرکت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با مدنظر قراردادن این الگوی تیپ می توانند فعالیت های خود را در این راستا ساماندهی نمایند.

معاون فناوری وزیر علوم تحقیقات فناوری لزوم ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم اکنون برخی آسیب ها در این حوزه دیده می شود که وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حرکت جدی خود را برای بهبود وضعیت این بخش آغازکرده است.

دکتر جهانگیریان از پیگیری برای تهیه و تدوین اساسنامه شرکتهای دانشگاهی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه پنج ساله سوم می بایست اساسنامه این شرکت ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه می شدکه با تلاش انجام شده اساسنامه تیپی تهیه و جهت اعمال نظر پیشنهادات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در اختیار آنان قرار گرفته که تلاش می شود هر چه سریع تر جهت تصویب به هیئت دولت ارایه شود .

وی تهیه و تدوین برنامه توسعه فن بازارهای تخصصی و تأسیس دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از دیگر برنامه های وزارت علوم تحقیقات وفناوری را در این زمینه خواند و گفت: توسعه کمی و کیفی توسعه کمی و کیفی پارک ها و مراکز رشد از دیگر برنامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این زمینه برای ارتقای فعالیت های پژوهشی و فناوری است.

وی همچنین با تشریح اقدامات و برنامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حوزه فناوری ، تشکیل ستاد راهبردی نوآوری و شکوفایی ،راه اندازی سایت فناوری،تهیه و تدوین «سند بهبود و ارتقاء نظام ملی نوآوری» ،تشکیل کارگروه مشورتی و طراحی کارگاه های آموزشی را از اهم فعالیت ها در این بخش عنوان کرد و گفت: تشکیل کمیته نوآوری و شکوفایی، برگزاری همایش و جشنواره ایده و نوآوری، تحول درروشها و منابع آموزشی، ایجاد دوره ها و دروس جدید، ایجاد مراکز و کانونهای رشد خلاقیت، تحولات ساختاری از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است.

سی و ششمین گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت ۱۵۰ دانشگاه ، پژوهشگاه و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور عصر روز گذشته افتتاح شد و از امروز کار رسمی خود را آغاز کرده است.

خبرهای تصویری