Skip to content

بودجه پژوهش: صندوق هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ برای محققان فعال می‌شود

به گفته معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، صندوقی با سرمایه اولیه یک هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ در اختیار محققان و نوآوران قرار می‌گیرد.

دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تاکید شده که دولت ظرف سه سال باید به میزان سه هزار میلیارد تومان از محل صندوق ملی توسعه یا صندوق ذخیره ارزی به صندوق نوآوری و شکوفایی واگذار کند. البته قانون تعیین نکرده که هر ساله باید چه درصدی از این سه هزار میلیارد تومان به این صندوق وارد شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به انگیزه‌ای که دکتر احمدی‌نژاد دارد، یک هزار میلیارد تومان در ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده تا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی برای سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر مهدی‌نژاد نوری یادآور شد: سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باید ظرف سه سال به سه هزار میلیارد تومان برسد.

خبرهای تصویری