Skip to content

بودجه پژوهش: علوم پزشکی ۳۰ درصد تولیدات علمی کشور، ۳ درصد بودجه تحقیقات

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با انتقاد از سهم بودجه تحقیقات علوم پزشکی از بودجه تحقیقات کشور گفت: با وجودی که علوم پزشکی ۳۰ درصد تولیدات علمی کشور را تامین می کند اما تنها ۳ درصد بودجه تحقیقات به این حوزه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی در مراسم هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این مطلب و با اشاره به سهم علوم پزشکی در رتبه بندی های علمی خاطرنشان کرد: یک سوم هیئت علمی کشور در حوزه علوم پزشکی هستند اما با این حال سهم علوم پزشکی در رتبه بندی تعداد مقالات ISI، قرار گرفتن در رتبه ۳۵ است که باید از این هم بهتر شود.

وی اضافه کرد: بر اساس یک سند ۱۰ ساله ما باید هر سال سه رتبه صعود کنیم.

دکتر قانعی رتبه علوم پزشکی کشور را در میان رتبه بندی ارجاعات بین المللی، چهل و هفتم اعلام کرد و افزود: شتاب رشد خوبی در این مدت داشته ایم و توانسته ایم عربستان و مصر را پشت سر بگذاریم اما همین رشد نشان می دهد که باید بیش از گذشته تلاش کنیم.

وی تکریم دانشمندان را نقطه مهمی در تاریخ علم کشور برشمرد و گفت: به عالم باید به خاطر علمی که دارد احترام گذاشت و امیدواریم جریان تکریم عالم از سال و هفته به هر زمان و در هر گوشه ای از این خاک انجام شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: کشور ما سند چشم انداز دارد که بر اساس آن باید در منطقه به مقام اول برسیم و اکنون در هدف گذاری در این بحث توانسته ایم از کشورهای منطقه عبور کنیم و اکنون تنها ترکیه است که تعداد مقالات بیشتری از ایران دارد.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه ۸۰ هزار مقاله تولید می کند و ایران ۴۰ هزار مقاله دارد که این فاصله با توجه بیشتر اعضای هیئت علمی قابل از میان رفتن است اما خوشبختانه در میزان ارجاعات به مقالات ایرانی و ترکیه ای فاصله ای قابل توجهی وجود ندارد و میزان ارجاعات به مقالات ایرانی بهبود یافته است.

دکتر قانعی با انتقاد از افرادی که اصل ISI و شاخص تعداد مقالات را زیر سئوال می برند، گفت: نوشتن یک ارزش است و مقاله نگاری نیز نوشتن بر اساس یک چارچوب و قاعده مشخص است که ما نیز این مدل را می پذیریم اگرچه تعداد مقالات هدف نیست اما باید توجه کنیم که هدف گذاری های خود لطمه نزنیم.

وی با اشاره به روند ارزشیابی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: روند ارزشیابی که از سوی دکتر ملک افضلی پایه گذاری شد توانست به تحقیقات کشور شتاب ببخشد.

معاون وزیر بهداشت، حمایت های هر دانشگاه را از حوزه فعالیت های پژوهشی در پیشرفت های علمی آن دانشگاه موثر دانست و گفت: تفاوت هایی در برداشت ها وجود دارد و من معتقدم زمانی که شخص اول کشور از علم به صراحت حمایت می کند، بزرگترین فرصت برای دانشمندان و عالمان کشور بوجود آمده است که فعالیت های تحقیقاتی خود را توسعه دهند.

وی با اشاره به کسب رتبه اول پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تهران باید به سمت رقابت های علمی در حوزه های بین المللی وارد شود و جایگاه خود را در دنیا پیدا کند.

خبرهای تصویری