Skip to content

بودجه پژوهش و فناوری: ۲۵۰ میلیون دلار بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹۳

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، ۲۵۰ میلیون دلار برای تامین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال آینده نظر گرفته شده است.

دکتر سورنا ستاری افزود: این بودجه از طریق صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است. وی همچنین بودجه این صندوق در دوماهه باقی مانده امسال را ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

در سال ۹۱ بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۵ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۷۵ میلیارد تومان بوده است.

همچنین دکتر بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره میزان اعتبارات این صندوق به خبرنگار علمی ایرنا گفت: این رقم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

وی ابرازامیدواری کرد که این میزان بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای بیاورد تا فعالیت های صندوق نوآوری و شکوفایی در سال آینده فعال تر از گذشته عمل کند.

دکتر سلطانی خاطرنشان کرد: همچنین ردیف جداگانه ای از بودجه برای ˈکمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفاییˈ پیش بینی شده است که این رقم حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است که البته در صورت تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به صحن علنی راه خواهد یافت.

***تایید ۴۰ شرکت دانش بنیان

دکتر ستاری همچنین گفت: تاکنون ۴۰ شرکت دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات این صندوق مورد تایید قرار گرفته اند البته این تعداد ثابت نیست و به مرور بر این آمارافزوده خواهد شد.

به گفته وی، تعدادی از این شرکت ها در مراحل پایانی برای دریافت تسهیلات قرار دارند.

همچنیندکتر  سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره ارایه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: به محض معرفی یک شرکت دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان فرآیند ارایه تسهیلات به آن ها عملیاتی شود.

وی در خصوص تفاهم نامه امضا شده میان معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی گفت: با امضای این تفاهم نامه موضوع ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات شرکت ها با ارائه خط اعتباری خوب به آنها، رفع می شود.

وی تاکید کرد: شرکت هایی که در بخش کشاورزی فعال هستند اگر بخواهند از موضوع معافیت های مالیاتی و گمرکی استفاده کنند بایستی از طریق کارگزاری تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان بخش کشاورزی، دانش بنیان بودن آنها مورد تایید قرار گیرد.

 

خبرهای تصویری