Skip to content

بزرگترین افتخار ما خدمت به شماست.  

تقدیر نامه ها

 1.  مورد تقدیر از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران
 2. لوح تقدیر از رئیس مجلس شورای اسلامی
 3. لوح تقدیر از معاون اول رئیس جمهور
 4. لوح تقدیر از وزیر نعاون، کار و رفاه اجتماعی
 5. چند لوح تقدیر و تندیس از استاندار تهران
 6. چند لوح تقدیر و تندیس از مدیر کل نعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 7. لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم اقتصادی
 8. لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران
 9. چند لوح تقدیر و مدال از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 10. چند لوح تقدیر از معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 11. لوح تقدیر از سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 12. لوح تقدیر از مدیر کل بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 13. لوح تقدیر از رئیس مرکز بهداشت شمال تهران
 14. لوح تقدیر از رئیس سازمان ‌پزشکی قانونی کشور
 15. لوح تقدیر از دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
 16. لوح تقدیر از رئیس شورا و مرکز ملی رقابت
 17. لوح تقدیر از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت

جوایز

 1. کارآفرین برتر ملی
 2. کارآفرین برتر استان تهران
 3. کارآفرین برتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 4. کارآفرین برتر به انتخاب دانشگاه علوم اقتصادی
 5. جوایز مختلف کتاب سال دانشگاهی و دانشجویی سلامت
 6. برگزیده جشنواره ابن سینا
 7. برگزیده جشنواره شهید هدایت
 8. برگزیده جشنواره ملی تعاون
 9. برگزیده جشنواره ملی بزرگان نوآوری در تولید و خدمات
 10. برگزیده همایش محصول ایرانی – فناوری و استاندارد جهانی
 11. کسب عنوان فرایند برتر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی