Skip to content

تجاری سازی: تجاری سازی علم در کشور باید سیاستگذاری شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در کشور در تجاری سازی علم مشکل داریم که باید در این راستا سیاست‌گذاری و آموزش داده شود.

دکتر کامران دانشجو در گفتگو با خبرگزاری مهر در مشهد افزود: در کشور در تولید علم کمتر با مشکل مواجه هستیم اما در تجاری‌سازی دانش مقداری مشکل داریم که باید در این راستا سیاست‌گذاری و آموزش داده شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه با خروج افراد برای تحصیل مخالف نیستیم، گفت: اگر علم در داخل کشور تولید شود و فرد نیز بتواند این را به ثروت تبدیل کند خروج افراد از کشور را نخواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: باید در این زمینه به ‌قدری جاذبه ایجاد کرد که اگر فردی به خارج از کشور جهت تحصیل رفت، به ایران بازگردد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید حتما در دانشگاه‌ها از نظر آموزشی به آن پرداخت، آینده پژوهشی و تجاری‌سازی علم است.

خبرهای تصویری