Skip to content

تجاری سازی: تجاری سازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده از اولویتهای کشور

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان گفت : تجاری سازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده از طریق نیروی انسانی نخبه از اولویت های حوزه علم و فناوری کشور است .
دکتر سورنا ستاری اظهار داشت: باید بتوان با استفاده از نخبگان و استعدادهای برتر کشور در سطوح دولتی و خصوصی از آن ها ارزش افزوده ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: قشر نخبه برای ایجاد ارزش افزوده به عنوان نخبه شناخته شده اند؛ تفاوت آن ها با یک فرد عادی این است که چقدر می توانند درجامعه اثرگذار باشند.
رییس بنیاد نخبگان در مورد تغییر روال ارایه تسهیلات به نخبگان گفت: تسهیلات ارایه شده به نخبگان ادامه می یابد اما ارایه آن به سمتی می رود که مسوولیت متقابل نخبگان نسبت به جامعه نیز در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: یک نخبه تنها به دلیل نمرات دانشگاهی، اختراعات ارایه شده و یا دیگر موارد نباید از کشور طلبکار باشد بلکه باید وی در قبال تاثیرگذاری و کاری که برای کشور انجام می دهد تسهیلات دریافت کند.
معاون علمی وفناوری رییس جمهوری ادامه روند تجاری سازی فناوری را از اولویت ها دانست و گفت : تداوم تجاری سازی فناوری در کشور بسیار مهم است و این امر در اهداف بلند مدت معاونت علمی نیز دیده شده است.
دکتر ستاری یادآور شد : توسعه طرح های کلان در معاونت علمی و فناوری نیز ادامه می یابد ولی این طرح ها باید گسترش و عمق بیشتری یابد و طرح هایی نیز در حوزه هایی مانند نفت، گاز و انرژی نیز تعریف شود.
وی اظهار داشت: در مدیریت قبلی فعالیت های بسیار بزرگ و درخور توجهی انجام شده است.
دکتر ستاری در مورد تداخل طرح های کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات وفناوری گفت: این دو بخش علمی کشور باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و تداخل ها به حداقل میزان خود برسد.

خبرهای تصویری