Skip to content

تجاری سازی تجهیزات پزشکی: ساخت دستگاه شتاب دهنده خطی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ساخت دستگاه شتاب دهنده خطی در این شهرک، توسط شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان خبر داد.

دکتر مهدی کشمیری با اشاره به اینکه سرطان یکی از شایع¬ترین و خطرناک¬ترین بیماری¬های موجود در انسان¬ها است افزود: با توجه به آمارهای موجود توسط کارشناسان بهداشت جهانی سرطان در کشورهای در حال توسعه هرسال رو به افزایش و بیشتر از ایدز، سل و مالاریا مردم را می¬کشد.

وی با بیان اینکه با توجه به پیشرفت روز افزون علم پزشکی، فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی رادیو تراپی به وسیله شتاب دهنده در اکثر مراکز پرتو درمانی جهان جایگزین دیگر دستگاه¬های درمانی شده¬ است، ادامه داد: در دستگاه شتاب¬دهنده، باریکه الکترون با جریان بالا تولید می¬شود و توان بالایی برای درمان با الکترون و پرتو ایکس فراهم می شود.

دکتر کشمیری گفت: بیشتر شتاب¬دهنده¬های پیشرفته چندین باریکه الکترون و فوتون با انرژی¬های مختلف تولید می¬کنند، این دستگاه ها ثابت بوده و در حجم کم ساخته شده¬اند و اکثرا درون گانتری (گرم کننده) هم مرکز قرار می¬گیرند.

وی با بیان اینکه ساخت شتاب دهنده با طیف فوتون با انرژی۶MV در مدت دو سال توسط شرکت بهیار صنعت سپاهان انجام شده است، گفت : حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از بیماران سرطانی ایرانی با توجه به نیاز روز افزون به سیستم¬های پیشرفته و موثر درمان سرطان در ایران از مهمترین مزیت و اهداف این طرح است.

رییس این مرکز علم و فناوری ادامه داد: با برآوردهای انجام شده تعداد۶۰ نفر نیروی کار مستقیم و ۲۰۰ نفر نیروی کار غیر مستقیم با این پروژه مرتبط خواهند بود و همچنین می¬توان به تعداد کارگاه¬های درگیر شامل چهار کارگاه بصورت مستقیم و ۱۰ کارگاه به صورت غیر مستقیم اشاره کرد.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به هدف شرکت که در مرحله اول قصد تولید یک شتاب دهنده شامل یک طیف الکترون ۶MV را دارد، دیگر نیازی به آهن ربای خم ¬کننده نیست ،همچنین شتاب دهنده های الکترون غیر از زمینه پزشکی و درمان دارای کاربردهای بسیار زیاد دیگری نظیر گمرک، استریلیزاسیون، تحقیقات و… است

خبرهای تصویری