Skip to content

تجاری سازی: تشکیل صندوق تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به استفاده از فناوری های نوین و درآمدزایی از آن گفت: دانشگاه آزاد توسعه این فناوریها را در راستای درآمد زایی مد نظر قرار داده و برای حمایت از طرحهای تحقیقاتی، صندوق تجاری ‌سازی تحقیقات را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح ششمین مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران (ایران اپن ۲۰۱۱) در محل نمایشگاه بین المللی تهران افزود: دانشگاه آزاد قصد دارد در دهه چهارم تاسیس خود که دهه رقابت های خارجی نام گرفته توسعه علوم و فناوری های نوین مانند روبوکاپ را تحقق بخشد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد در حال حاضر ۵ درصد از کل درآمد خود را صرف پژوهش می کند، یادآور شد: در دهه چهارم، این مقدار به ۱۰ درصد می رسد که ۵ درصد از آن از طریق درآمدهای خارج از دانشگاه تامین خواهد شد.

دکتر جاسبی افزود: منابع مالی دانشگاه آزاد باید در کنار شهریه از طریق سرمایه گذاری در فناوری های نوین تامین شود و دانشگاه قصد دارد در سال جهاد اقتصادی و پیاده کردن هدفمند سازی یارانه ها با صرفه جویی و کم کردن هزینه های اضافی راه را برای ورود به یک سرمایه گذاری عظیم هموار سازد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: صندوقی برای تجاری سازی پژوه‌های تحقیقاتی در دانشگاه آزاد به تصویب رسیده است که به زودی این صندوق تشکیل می‌شود تا تحقیقاتی که به نتیجه رسیده‌اند را کاربردی و تجاری کند.

خبرهای تصویری