Skip to content

تجاری سازی: شش دانشگاه موافقتنامه آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری را امضا کردند.

رییسان شش دانشگاه منتخب کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری موافقتنامه آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از طریق شرکت های دانش بنیان تابعه متناسب با حجم فروش محصولات تجاری شده مبتنی بر دانش فنی را امضا کردند.

این تفاهمنامه در نشستی به امضای روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید.

این آیین نامه با هدف افزایش اثربخشی سرمایه گذاری دولت در پژوهش و فناوری با اعطای اعتبار تشویقی تجاری سازی فناوری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی که اقدام به تجاری سازی فناوری از طریق شرکت ها و موسسات دانش بنیان می کنند تدوین شده و جایگزین سایر روش های حمایتی معاونت از این گونه سازمان ها می شود.

اعتبار تشویقی در نظر گرفته شده برای موسسات مشمول این آیین نامه معادل ۵ درصد فروش محصولات مرتبط با موسسه و تولید شده در شرکت برخاسته از موسسه به مدت ۷ سال تا سقف حداکثر برای ۱۰ میلیارد تومان فروش در سال به ازای هر مورد بنا به تایید مرجع ذیرصلاح مورد قبول معاونت در یک نوبت تعیین شده است.

در آیین نامه محصولاتی مشول طرح می شوند که حاصل تجاری سازی فناوری های توسعه یافته توسط شرکت دانش بنیان برخاسته از موسسه بوده و دارای نوآوری فناورانه و با ارزش افزوده فراوان به تشخیص مرجع مورد تایید معاونت و نیز تمام مجوزهای قانونی لازم برای فروش آن باشد.

همچنین در این آیین نامه اعتبارات تشویقی به هر موسسه برای ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری صرفا در موارد خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل، تعمیر و بهسازی تجهیزات موجود و توسعه فضای فیزیکی مرتبط با فعالیت شرکت های دانش بنیان اختصاص داده می شود.

گفتنی است طبق برنامه ریزی های انجام شده ۱۰ دانشگاه برتر کشور از قوانین این آیین نامه برخوردار می شوند که اکنون این موافقت نامه به امضای روسای شش دانشگاه رسیده است.

خبرهای تصویری