Skip to content

تجاری سازی: فرصت سازی برای نفوذ محصولات مراکز رشد علم و فناوری در بازار

معاون وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: امسال نگاه وزارت علوم به مراکز رشد با نگاهی که در سالهای گذشته داشته متفاوت است و با فرصت سازی سعی دارد برای نفوذ در بازار تدابیر جدیدی بیاندیشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری در نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور که در پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری برپا شد، اظهار داشت: مشکل فعلی در بخش واحدهای فناور به طراحی کلان و تولید ایده مربوط می شود که به دلیل اشکالات موجود در نظام ملی نوآوری، ساماندهی شرکت های دانش بنیان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه در چرخه تبدیل علم به ثروت، نقطه نهایی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری خواهند بود، گفت: اگرچه تجربه ایجاد مراکز رشد برگرفته از تجربیات سایر ملل است و ما مبدع این ایده نبوده ایم، اما داشتن مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی و تحقیقاتی می تواند کسب و کار دانش بنیان را در کشور راه اندازی کنند.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم شرط لازم و کافی برای ایجاد کسب و کار دانش بنیان را موضوعات مبتنی بر یافته های تحقیقاتی عنوان کرد و ادامه داد: کسب و کار دانش بنیان به عملکرد فردی بستگی ندارد بلکه باید یک سامانه اجتماعی از آن حمایت کند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم توسعه کمی و کیفی کسب و کاردانش بنیان را با محوریت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در دستور کار دارد، گفت: با تصویب لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان، نقطه عطفی در تحول کمی و کیفی این مراکز ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جبار رشیدی – مشاور معاون وزیر علوم نیز در این برنامه بر تبیین دیدگاههای مراکز رشد تاکید کرد و با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، طراحی کلان و تدوین راه آینده را در گرو جایگاه برتر در حوزه علم و فناوری دانست.

رشیدی با اشاره به بحث اشتغال در کشور افزود: نگاهی به بحث اشتغال زایی نشان از عدم موفقیت ما در این بخش دارد که هنوز نیز این مشکل پابرجاست و فارغ التحصیلان دانشگاهی با معضلات بسیاری روبرو هستند این در حالی است که در کشور روند ایجاد اشتغال وجود دارد اما چالش های موجود اجازه ایجاد آن را نمی دهد.

خبرهای تصویری