Skip to content

تربیت پژوهشگر: تربیت دانشجویان دکتری همراه با پژوهش برای شرکت‌های دانش بنیان

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: دانشجویان دکتری تخصصی همراه با پژوهش برای شرکت های دانش بنیان و ورود در حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژیک تربیت می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی در نشست بررسی راهکارها و برنامه ریزی جهت توسعه بیوتکنولوژی پزشکی در مقابل تحریم ها افزود: از آنجا که طب بر پیشگیری تاکید دارد در حوزه بیوتکنولوژی نیز اولویت اصلی تولید واکسن ها است که در این مسیر سازمان بهداشت جهانی نیز اولویت های تولید واکسن را اعلام کرده است. همچنین واکسن ها و داروهایی که اکنون در دنیا در دست تولید هستند مورد بررسی قرار می گیرند تا با اولویت بندی، محققان ایرانی نسبت به تولید آنها اقدام شود.

وی افزود: در این مسیر  پارک علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان باید نیازسنجی شوند تا بتوانیم بر اساس این زیرساختها عمل کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری تاکید کرد: دانشجویانی که برای دکتری تخصصی همراه با پژوهش در مراکز تحقیقاتی آموزش می بینند از هم اکنون باید مطلع باشند که برای عضویت در هیئت علمی تحصیل نمی کنند بلکه هدف اصلی تولید دانش و فعالیت موثر تحقیقاتی است.

وی یادآور شد: ۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است که وزارت بهداشت نیز باید حداقل ۲۰۰ شرکت دانش بنیان داشته باشد.

دکتر قانعی از اعلام فراخوان تولید داروهای اولویت دار در کشور خبر داد و گفت: این فراخوان تا یک ماه آینده به محققان کشور اعلام می شود و پس از داوری و تعیین پروژه ها، حمایت مالی صورت گرفته و به صنعت متصل می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها