Skip to content

تربیت پژوهشگر: راه اندازی دوره پست دکتری در دو دانشگاه علوم پزشکی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با اشاره به ایجاد دوره پست دکتری از راه اندازی دو رشته در دو دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بقیه الله اعلام آمادگی کردند که دوره پست دکتری را راه اندازی کنند که با ایجاد دو رشته در این دانشگاهها موافقت شد.

وی اضافه کرد: رشته آناتومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مقطع پست دکتری و رشته “پلاستی نیشن” (تهیه مدل های طبیعی آناتومی بوسیله پلاستی نیشن) در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در همین مقطع راه اندازی می شود.

دکتر اسدی اضافه کرد: دوره پست دکتری برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و توسعه علمی کشور تعریف شده است. در این دوره اساتیدی که دارای پشتوانه تحقیقاتی هستند می توانند از اعضای هیئت علمی دیگر به جای کارآموزان خود با تعریف یک پروژه تحقیقاتی مشترک بهره گیرند و هر دو عضو هیئت علمی می توانند در پایان طرح تحقیقاتی خود از نتایج آن بهره ببرند.

وی خاطرنشان کرد: دوره تکمیلی پژوهشی علوم پزشکی با عنوان “پست دکتری” Post doctorate به منظور ارتقای توانایی های پژوهشی دارندگان مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی و یا دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی در یک زمینه خاص در دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت اجرا می شود.

خبرهای تصویری