Skip to content

تربیت پژوهشگر: پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور گفت: نسبت “پنج به یک” به عنوان نسبت مجاز پذیرش دانشجوی دکتری آموزشی پژوهشی به دانشجوی دکتری پژوهش محور در نظر گرفته شده است.

دکتر حسین نادری منش گفت: در آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است ذکر شده که دانشگاه‌ها می‌توانند به ازای هر ۵ دانشجوی دکترای “آموزشی پژوهشی” یک دانشجوی دکتری پژوهش محور پذیرش کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور گفت: پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور به شرطی مقدور است که موضوع پایان نامه در جهت درخواست و رفع نیاز سازمان، نهاد یا دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما باشد.

دکتر نادری منش درباره زمان اجرایی شدن پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در رشته‌هایی که می‌خواهند دانشجوی دکتری پژوهش محور پذیرش کنند باید درخواستشان را به شورای گسترش آموزش عالی ارائه کنند و در صورت موافقت شورای گسترش آموزش عالی دانشجوی دکتری پژوهش محور را پذیرش کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: دوره دکتری پژوهش محور کاملاً تقاضا محور است و یک سازمان یا دستگاه هزینه دوره را تامین می کند. دوره نیز در جهت برطرف کردن یکی از نیازهای آن دستگاه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای درسی در دوره دکتری ۳۶ واحد است به مهر گفت: در دوره دکتری آموزشی پژوهشی ۱۲ تا ۱۸ واحد آن درسی و ۱۸ تا ۲۴ واحد آن مربوط به رساله است. دوره دکتری پژوهش محور نیز ۳ تا ۸ واحد دروس مرتبط با رساله و ۲۸ تا ۳۳ واحد مربوط به رساله دارد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در هر دو دوره پذیرش دانشجوی دکتری، کمیته راهبری هدایت دانشجو را بر عهده دارد که در دوره دکتری پژوهش محور این کمیته متشکل از معاون پژوهشی، مسئول گروه و کارفرما است و در دوره دکتری آموزشی پژوهشی نیز متشکل از استاد راهنما و دو نفر عضو هیئت علمی به انتخاب گروه است.

دکتر نادری منش درباره مدت زمان مجاز تحصیل در دوره‌های دکتری “آموزشی پژوهشی” و “پژوهش محور” اضافه کرد: مدت زمان مجاز تحصیل در دوره دکتری آموزشی پژوهشی حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهار سال و نیم و در دوره دکتری پژوهش محور حداقل سه سال و حداکثر چهار سال است که در صورت نیاز تا یک نیمسال تمدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه برگزاری دوره‌های دکتری پژوهش محور و آموزشی پژوهشی به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و نیمه دوم سال ۸۹ به دانشگاهها و پژوهشگاهها ابلاغ شده که به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال  تحصیلی ۹۱ – ۹۰ اجرا می‌شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها