Skip to content

تولید علم: تولیدات علمی ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: ایران بیش از سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سمبل تجدید روح جستجوی علم و دانش محسوب می شود.

دکتر جعفر مهراد گفت: نتایج فعالیت های تحقیقاتی این کشور به عنوان نتایج درونداد و برونداد نظام پژوهشی روندهای مثبتی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از بعد از پایان جنگ تحمیلی توجه به همه امور از جمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موجب شده است که ایران از نظر برونداد علمی یعنی انتشار در مجلات بین المللی افزایش قابل توجهی را تجربه کند.

دکتر مهراد اضافه کرد: این افزایش عمدتا از سال ۱۳۸۵ به بعد شدت بیشتری به خود گرفته، طوری که اکنون با نگاهی اجمالی به آمار تولیدات علمی ایران در پایگاه تامسون رویترز (ISI) مشاهده می کنیم که دانشمندان و پژوهشگران کشور در سال های ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۸۲۱۳، مدرک ،۲۹۸۹۶ مدرک ۲۸۰۸۴ مدرک، و ۶۰۲۶ مدرک تولید کرده اند.

وی عنوان کرد: چنانچه خبرهای تولید علم را دنبال کنیم در می یابیم که آمار حاضر نسبت به گزارش های قبل افزایش یافته و علت آن ثبت و نمایه سازی نشریاتی است که با تاخیر به پایگاه استنادی تامسون رویترز (ISI)واصل می شود.

دکتر مهراد در این زمینه افزود: ایران با تولید ۲۸ هزار و ۲۱۳ مدرک در سال ۱۳۹۰ در حدود ۴/۱ درصد از کل تولید علم جهان را به خود اختصاص داده و رتبه ۱۹ تولید علم جهان را در اختیار دارد.

وی گفت: در حالی که ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۹ هزار و ۸۹۶ مدرک و ۲۸ هزار و ۸۴ مدرک تولید نموده است اما سهم تولید ایران از کل تولید علم جهان در هر دو سال ۴/۱ درصد بوده است و از نظر رتبه در جایگاه ۱۹ و ۲۰ نشسته است.

دکتر مهراد در پایان و در تحلیل این رتبه بندی و اثرات تغییر جایگاه کشورمان در آن گفت: اکنون نخستین بار است که ایران از نظر رتبه علمی در پایگاه تامسون رویترز (ISI)که سال ها رتبه های ۱۹و ۲۰ را در اختیار داشت در جایگاه ۲۱ تولید علم جهان نشسته است.

وی افزود: گرچه حضور در این رتبه بسیار غرور آفرین و در خور تحسین و تمجید است اما باید توجه داشت که سایر کشورهای جهان نیز نگاهی که به آموزش عالی و تحقیقات علمی دارند، نگاهی توسعه گرا است و از این رو همسان با افزایشی که در میزان و آمار تولیدات علمی ایران مشاهده می کنیم سایر کشورهای جهان نیز می کوشند به شدت دامنه تولیدات علمی خود را افزایش دهند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ لهستان که در سال های متوالی حائز رتبه ۲۱ بود اکنون از نظر تولید علم در جای ایران نشسته است.

خبرهای تصویری