Skip to content

تولید علم: تولید علم ایران از مرز سال ۲۰۰۷ عبور کرد

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: تولید علم ایران تا این لحظه در سال ۲۰۰۸ محاسبه شده و از مرز کل تولیدات علمی سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. بر این اساس تولیدات علمی ایران تا این لحظه به ۹ هزار و ۱۹۳ مورد افزایش یافته است.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: اکنون تولیدات علمی ایران به ۹ هزار و ۱۹۳ مورد افزایش یافته در حالیکه تعداد مستندات علمی یا تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۰۷ ، ۹ هزار و ۶۲ مورد بوده است.

وی اظهار داشت: امکانات بالفعل ایران در زمینه نیروی انسانی مولد علم در رشته های خاص بسیار زیاد است و با این امکانات می توان در زمینه های مختلف، پیشرفت علمی کشور را سرعت بخشید.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با بیان اینکه پیشرفت علمی به سرمایه گذاری احتیاج دارد گفت: وضع مقررات آسان برای سرمایه گذاریهای علمی شرط توسعه علمی است و امروزه اقتصاد کشورهای پیشرفته دانش محور است از این رو مسئولین در ایران نیز به این نتیجه رسیده اند که تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای جامع و متوسط کشور که موتور محرکه تولید علمی محسوب می شود.

وی درباره کیفیت تولیدات علمی اظهار داشت: کیفیت مقالات و تولیدات علمی نیز همگام با کمیت مورد توجه قرار می گیرد و در این خصوص، کیفیت مقالات بر اساس معیارهای علم سنجی مانند ضریب تأثیر که اهمیت یک مجله را از نظر اعتبار مشخص می کند تعیین می شود.

دکتر مهراد گفت: بر اساس ضریب تأثیر، تعداد ارجاعات و استنادها که نشان دهنده اهمیت مقالات مورد استناد توسط محققان و استادان در سطح جهان است، مورد توجه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تعداد تولیدات علمی ایران یکی از شاخصهای توانمندی این کشور محسوب می شود افزود: موسسه اطللاعات علمی ISI در ایالات متحده و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری سنجش کمیت و کیفیت تولیدات علمی دانشمندان جهان و ایران را بررسی می کنند.

خبرهای تصویری