Skip to content

تولید علم: رتبه جهانی ایران در حوزه های مختلف علمی بین ۱۷الی ۲۰است.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران در حوزه های مختلف علمی در دنیا در رتبه های ۱۷تا ۲۰قرار دارد.

دکتر وحید احمدی در نشست روسای پارک های علم و فناوری کشور در سالن همایش های پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم افزود: این رتبه ها در حوزه های نانو، انرژی هسته ای و هوافضا در دنیا بسیار خوب است.
وی با اشاره به اینکه به رغم این پیشرفت ها، ایران نیاز به بازنگری در تولید فناوری دارد، یادآور شد: در این خصوص ما باید مجموعه یافته های مان را در این عرصه کنارهم بگذاریم و ببینیم مشکل در کجاست.
به گفته وی، دغدغه اصلی و رویکرد جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزایش کیفیت در آموزش، پژوهش و پارک های علم و فناوری است، ولی در مقوله افزایش کمیت در دانشگاه ها، وزارت علوم معتقد است که باید با تامل برخورد شود.
وی آمایش آموزش عالی را مهم ترین وظیفه وزارت متبوع خود اعلام کرد و گفت: در این رابطه ما باید نسبت تعداد دانشجو به استاد، امکانات، اعتبارات، فضای آموزشی و مانند آنها را تعیین و با ترسیم هرم هیات علمی، وضعیت ارتباطات دانشگاه ها و تعداد پایگاه های علمی را مشخص کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود خواستار مشخص شدن میزان پیشرفت پارک های فناوری و مراکز رشد در طول چهارسال دولت تدبیر و امید شد و گفت: باید در این زمینه حداقل ۱۰ هدف روشن و مشخص شود.
به گفته وی، تعیین میزان صادرات فناوری، میزان اتکا به دولت، تربیت متخصصان موردنیاز، رقابت در قالب رفاقت، پرهیز از موازی کاری، ارتباط و تعامل تنگاتنگ بین پارک ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کشورهای منطقه، پرهیز از انحراف از استانداردها، ایجاد فرهنگ تولید ثروت و احتیاط لازم درخصوص مسائل مالی از مهم ترین این هدف ها بشمار می آیند.
احمدی بر ضرورت ایجاد امید در دانشجوها تاکید کرد و گفت: اگر ما نتوانیم از همان بدو ورود دانشجو به دانشگاه، فکر تولید ثروت را در ذهن او ایجاد کنیم به وضعیتی در کشور می رسیم که فارغ التحصل مقطع دکترا با کمال تاسف می گویدˈمن دکترم، اما نمی دانم چکار کنم!ˈ
این مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که حرکت دنیای فعلی بر مبنای علم، دانش و پژوهش پیش می رود به پر رنگ شدن نقش مراکز علمی و پژوهشی در اجتماع اشاره کرد و گفت: گرچه دهه چهارم علمی کشور شروع شده است، اما در زمینه نقش آفرینی علم در زندگی مردم در دهه دوم قرار داریم.
نشست دو روزه روسای پارک های علم و فناوری کشور روز چهارشنبه در سالن همایش های پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم گشایش یافت.

خبرهای تصویری