Skip to content

تولید علم: رسیدن به ۵ درصد تولید علم دنیا در افق ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سازمان‌ها و نهادهای علم کشور پس از پیروزی انقلاب مولود شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که تولید علم ما را به ۱.۱۸ درصد رسانده‌اند و می‌خواهیم در افق ۱۴۰۴ به ۵ درصد تولید علم جهان برسیم.
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته در ضیافت افطاری سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه تدبیر امام راحل در شکل‌گیری بسیج روزبه‌روز بارورتر و شکوهمندتر می‌شود، گفت: اهداف بسیج باید ذیل تمدن‌سازی تعریف شود و این نهاد افق خود را باید بسیار بالاتر از اهداف فعلی ترسیم کند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: بسیج دانشجویی باید از محدود کردن خود در اهداف سطح متوسط و سطح پایین پرهیز کند و اهداف خود را بلندپروازانه‌تر ترسیم کند.
دکتر مخبر دزفولی تاکید کرد: بسیج دانشجویی باید با انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های آزادی‌خواه دانشجویان جهان ارتباط برقرار کند و پیام انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان صادر کند.
وی با اشاره به شکل‌گیری ستاد انقلاب فرهنگی و پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط امام خمینی (ره) گفت: امام راحل با دوراندیشی یک نهادی را در ساختار اجرایی کشور تعبیه کرد که این نهاد استراتژیک از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون طراحی‌های مورد نیاز برای نظام علمی و فرهنگی را ترسیم کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پیشرفت عظیم کشور در حوزه علم و فناوری تصادفی نبوده و این رشد عظیم با تدبیر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به‌وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و تصادفی دانستن آن کاری غیرمنطقی است.
در این مراسم حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی به ارائه گزارش درخصوص اهم فعالیت‌های بسیج دانشجویی پرداخت و گفت: حدود ۲۰ درصد دانشجویان کشور عضو بسیج دانشجویی هستند و این سازمان آمادگی دارد برای بسترسازی جهت اجرای بهتر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن همکاری کند.

خبرهای تصویری