Skip to content

تولید ملی: اعلام دومین فراخوان طرح‌های کلان ملی تجهیزات پزشکی

دومین فراخوان طرح های کلان ملی درحوزه تجهیزات و وسایل پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای کسب، توسعه و انتقال دانش فنی و رسیدن به خودکفایی اعلام شد.
دومین فراخوان طرح های کلان ملی درحوزه تجهیزات و وسایل (مصرفی وغیر مصرفی) پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی پس از برگزاری موفقیت آمیز فراخوان اول در سال گذشته، اجرا می شود.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت این دوره از فراخوان طرحهای کلان ملی تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای کسب، توسعه و انتقال دانش فنی این تجهیزات و نیل به خودکفایی در این عرصه برگزار می کند.
مشخصات کلی طرح باید منطبق بر نیازهای نظام سلامت کشور باشد. طرح منجر به کسب، انتقال و یا توسعه دانش فنی در داخل کشور و همچنین منجر به تولید محصول قابل استفاده در نظام سلامت شود.
اجرای طرح با همکاری کامل بین صنعت و دانشگاه باشد (با اولویت تاسیس شرکت های دانش بنیان) و قابلیت اخذ استاندارهای لازم ملی و بین المللی را دارا باشد.

اولویت های مورد نیاز وزارت بهداشت

 

نوع تجهیزات

نوع تجهیزات

نوع تجهیزات

نوع تجهیزات

دستگاه الکتروفورزفول اتوماتیک پروتئین وهموگلوبولین

ایمپلنت های دندانی

دستگاههای بیهوشی

انواع پیس میکر قلبی

هندپیس روتاری دندانی (توربین، انگل، ایرموتور)

دستگاه سل کانتر

ونتیلاتور ICU

تیوب دستگاه CT اسکن

دستگاه فیکو

دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی

انواع دستگاه های لیزر وفتونیک پزشکی

دستگاه رادیولوژی C-ARM

تمامی مواد، قطعات یدکی و لوازم مصرفی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی

دستگاه ایمونوآنالایزر

دستگاه و نوار اندازه گیری قند خون

سیستم های اولتراسوند

دستگاه الیزا ریدرپروسسور

پروتزهای تخصصی ستون فقرات

دستگاه الکتروکاردیوگراف

همکاری محققان به این ترتیب است که دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری پس از دریافت طرح ها براساس فرم پیوست فراخوان و برگزاری جلسات داوری با حضور کارشنان حوزه های مرتبط، طرح های برگزیده را جهت اخذ تسهیلات با شروع بازپرداخت به مدت حداکثر ۲ سال پس از پایان تولید، معرفی می کند.

خبرهای تصویری