Skip to content

جشنواره های پژوهشی: امکان حضور محققان ایرانی خارج کشور در جشنواره رازی

سیزدهمین جشنواره رازی برای نخستین بار با مشارکت محققین کشورهای عضو آیسسکو و به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری دی ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افراد حقیقی در ۵ گروه تا ۱۵ مهرماه سال جاری فرصت دارند دستاوردها و فعالیت های تحقیقاتی خود را برای شرکت در این جشنواره ارائه کنند.
محققان جوان (غیر دانشجو، کمتر از ۳۰ سال سن)، محققان دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی، صاحبان ابداعات، اختراعات و فرضیه های علمی و محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقاء نظام سلامت شده باشد (HSR) می توانند به عنوان افراد حقیقی در این جشنواره شرکت کنند.
دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی مصوب علوم پزشکی، مجلات علمی – پژوهشی علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی، سازمان های غیر دولتی، شرکتها، موسسات، انجمن های خیریه، انجمن های علمی حامی پژوهش های علوم پزشکی نیز نهادهای حقوقی داخل کشور هستند که می توانند آثار خود را به این جشنواره علمی و تحقیقاتی ارسال کنند.
برای اولین بار در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی محققان غیر ایرانی عضو کشورهای آیسسکو (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی کنفرانس اسلامی) می توانند فعالیت های تحقیقاتی خود را به این جشنواره ارائه دهند. همچنین محققان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
بر اساس شرایط شرکت در این جشنواره، افرادی که مایل به شرکت در بخش محققین، محقق جوان و محقق دانشجو هستند باید یک نسخه از مقاله منتخب چاپ شده در سال های ۸۶ – ۸۴ را به همراه روزمه خود ارسال کنند.
همچنین افرادی که مایل به شرکت در بخش ابداعات، اختراعات و فرضیه های علمی هستند باید شرح کامل اختراعات و ابداعات خود را به همراه برگه ثبت اختراع و مقاله چاپ شده اختراع و ابداع خود را در ارائه دهند. شرط شرکت در این گروه ارائه مقاله منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی و یا کنفرانس های علمی معتبر برگرفته از کاربرد بالینی است .
افراد مایل به شرکت در بخش تحقیقات منجر به ارتقاء نظام سلامت HSR هم باید از معاونت های مربوطه وزارت بهداشت تأییدیه ارائه کنند. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارزشیابی شده و در جشنواره معرفی می شوند.
انتخاب برگزیدگان بر اساس دو شاخص اصلی شاخص های مقالات تا ۵۰ درصد امتیاز کل و شاخص های کارنامه تحقیقاتی ۵ سال اخیر انجام می گیرد.
شاخص های مقالات تا ۵۰ درصد امتیاز کل شامل اولویت، موضوع، نوآوری، کاربردی بودن، متدولوژی صحیح، چاپ در نشریه معتبر، وسعت و حجم کار، مشارکتی بودن و ضریب IF است. شاخص های کارنامه تحقیقاتی ۵ سال اخیر نیز مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی، تألیف کتاب، ثبت اختراع، بومی سازی فناوری، پاسخ گویی به نیاز مردم و مدیران است.
مقالات رسیده از محققین، محقق جوان و محقق دانشجو در یکی از رشته های تخصصی علوم پایه، علوم پایه بهداشتی و مدیریت، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، علوم دارویی، علوم تغذیه، علوم توانبخشی، علوم دندانپزشکی، پیراپزشکی، فناوری های نوین، ابداعات و اختراعات و HSR بررسی می شود.
تاریخ چاپ مقالات در مجلات داخلی باید از سال ۸۴ به بعد و در مجلات خارجی از ۲۰۰۶ به بعد باشد و گواهی پذیرش مقالات نیز قابل قبول نخواهد بود.
برگزیدگان ۵ دوره اخیر جشنواره رازی (از دوره هشتم) نمی توانند در دوره سیزدهم جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی شرکت کنند.

خبرهای تصویری