Skip to content

جشنواره های پژوهشی: تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره رازی‌ با حضور رئیس جمهور

برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در مراسمی با حضور رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، دکتر نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، جمعی از اساتید و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، از ۴۳ محقق برتر کشور تجلیل بعمل آمد.

‌در این جشنواره ‌۲۸ محقق، ۷ محقق جوان، ۸ محقق دانشجو، ۳ دانشگاه علوم پزشکی، ۸ مرکز تحقیقاتی، ۴ مرکز رشد و فناوری، ۳ کمیته تحقیقات دانشجویی، ۳ مجله علمی، پژوهشی علوم پزشکی و یک سازمان غیر دولتی حامی پژوهش مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

ترکیب شرکت کنندگان و  اسامی برترین پژوهشگران در جشنواره رازی به شرح زیر می باشد:

گروه تخصصی ابداعات و اختراعات: ۸۲ پرونده . ۳ برگزیده

گروه تخصصیHSR: هجده پرونده . ۳ برگزیده

گروه تخصصی علوم بالینی – داخلی: ۷۶ پرونده . ۷ برگزیده

گروه تخصصی علوم بالینی – جراحی: ۵۶ پرونده . ۵ برگزیده

گروه تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه: ۸۰ پرونده . ۵ برگزیده

گروه تخصصی علوم پایه: ۱۳۳ پرونده . ۵ برگزیده

گروه تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی: ۵۸ پرونده . ۳ برگزیده

گروه تخصصی علوم دارویی: ۵۶ نفر . ۵ برگزیده

گروه تخصصی علوم دندانپزشکی: ۳۳ پرونده . ۴ برگزیده

گروه تخصصی فناوری های نوین: ۳۵ پرونده . ۴ برگزیده

از میان سازمانها و نهادهای غیردولتی حامی پژوهش های علوم پزشکی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور با مدیر مسئولی دکتر حسن هاشمی انتخاب شده است.

رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۸۸

رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک : دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

کمیته های تحقیقات دانشجویی

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشریات برتر

نشریه هپاتیت و سایر بیماری های کبدی Hepatitis Monthly با مدیرمسئولی دکتر کامران باقری لنکرانی و سردبیر دکتر سیدموید علویان از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

نشریه آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران  Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology با مدیرمسئولی دکتر مصطفی معین و سردبیری دکتر محمدباقر اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشریه زنان مامایی نازایی ایران به مدیرمسئولی دکتر قدسیه سیدی علوی و سردبیری دکتر منیره پورجواد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

همچنین از شهید دکتر ‌مجید شهریاری استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی به دلیل کسب افتخارات علمی و انتشار ۳۰ مقاله در مجلات داخلی و ۲۵ مقاله در مجلات خارجی طی ۵ سال اخیر تقدیر و وی به عنوان برگزیده افتخاری شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی معرفی شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها