Skip to content

جشنواره های پژوهشی: تقدیر از ۳۸ فرآیند برتر آموزشی در علوم پزشکی در جشنواره آموزشی شهید مطهری

چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و فرآیندهای علوم پزشکی در حیطه های پنج گانه تدوین برنامه آموزشی، روشهای نوین آموزشی، رویکردهای نوین ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و راهنمایی انتخاب شدند.
چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه جاری با شعار “آموزش عالی علوم پزشکی و افق سلامت در نقشه جامع علمی” به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده و فرآیندهای علوم پزشکی در حیطه های پنج گانه تدوین برنامه آموزشی، روشهای نوین آموزشی، رویکردهای نوین ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و راهنمایی انتخاب شده اند.
همچنین دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی همزمان با این جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف دستیابی به راهکارهای کاربردی جهت ارتقای کیفیت آموزش برای دستیابی به مرجعیت علمی و تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامت کشور برگزار شد.
محورهای اصلی همایش آموزش پزشکی، شامل مرجعیت علمی، نقش دانشگاه های علوم پزشکی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، آموزش علوم پزشکی و بصیرت نظامند دینی، عدالت آموزشی، آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نیازهای کمی و کیفی نظام سلامت، آموزش علوم پزشکی و اخلاق حرفه ای، آموزش علوم پزشکی و توسعه علوم فناورانه است.
همچنین دو استاد نمونه و ممتاز کشوری در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و چهارمین جشنواره شهید مطهری مورد تجلیل قرار گرفتند.
دکتر محمود فرهودی استاد بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر شمس شریعت طربقان استاد پیشکسوت آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به پاس یک عمر تلاش در عرصه آموزش و توسعه خدمات سلامت مورد تقدیر قرار گرفتند.
تجلیل از این دو استاد همزمان با برگزاری دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و چهارمین جشنواره شهید مطهری برگزار شد همچنین ۳۸ فرآیند برتر در حوزه آموزش پزشکی نیز انتخاب شده اند که از آنها در این جشنواره تقدیر شد.

خبرهای تصویری