Skip to content

جشنواره پژوهشی: تغییرات عمده در فرآیند جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تغییرات عمده در فرآیند جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خبر داد و گفت: روند تشویق محققان علوم پزشکی از یک اتفاق ناگهانی به یک پروسه سالیانه تبدیل می شود.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: جشنواره رازی یکی از راههای رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای سند چشم انداز ۱۴۰۴ است و زمانی ارزش پیدا می کند که بتواند به محققان کشور کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این ما در وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و فناوری یکسال صبر می کردیم که محققان مدارک خود را از داخل و یا خارج از کشور برای شرکت در این جشنواره ارائه دهند اما منحنی و بررسی های ما نشان می دهد این اتفاق در دانشگاهها نهادینه نشده و سال به سال بر تعداد محققان افزوده نشده است.

دکتر قانعی یادآور شد: به همین منظور در سال آینده جشنواره رازی تغییر می کند و این جشنواره به قله جشنواره ها بدل می شود. ابتدا در دانشگاهها و مناطق جشنواره های متناسب با همان دانشگاهها برگزار می شود و کاندیداهای آنها در پایان جشنواره رازی به رقابت می پردازند.

وی اظهار داشت: در واقع تشویق یک پروسه سالیانه می شود نه یک اتفاق ناگهانی و محققان از محیط های کوچک شناسایی می شوند و و پروسه تشویق به یک روند جاری بدل می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: پروسه تشویق زمانی می تواند به محققان کمک کند که مشخصاً با سند چشم انداز و هدف های برنامه هماهنگ باشد.

خبرهای تصویری