Skip to content

جشنواره پژوهشی: جشنواره انتخاب ایده های برتر دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین جشنواره انتخاب ایده های نوآور برتر دانشجویان دانشگاه تهران ۲۸ آذرماه در پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار شد در این جشنواره ۲۷ ایده برتر در ۱۱ حوزه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک فناوری دانشگاه تهران جهت اجرای آئین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی مصوب هیئت وزیران و به منظور زمینه سازی بروز خلاقیت و ارتقای نوآوری در دانشگاه تهران، اقدام به تشکیل کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری کرده است.

در این راستا، به منظور ایجاد فرصت های عادلانه و برابر برای حمایت از ایده های خلاقانه کلیه دانشجویان دانشگاه تهران، این دانشگاه اقدام به برگزاری جشنواره ایده های برتر دانشجویان این دانشگاه در پارک فناوری دانشگاه تهران کرد که اولین دوره این جشنواره، صبح امروز ۲۸ آذرماه در پارک فناوری تهران برگزار شد.

در این دوره ۱۸۸ ایده برتر دانشجویی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۲۷ نفر در حوزه های بهداشت و ایمنی، دامپزشکی، فناوری اطلاعات، فناوریهای پیشرفته، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت و اقتصاد و هنر و میراث فرهنگی انتخاب شدند.

صاحبان ایده های برتر منتخب، پس از تایید در شورای پذیرش و استقرار پارک علم و فناوری به عنوان هسته های نوآور در کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری مستقر خواهند شد هسته های مستقر در کانون، تحت حمایتهای آموزشی و مشاوره ای برای توسعه ایده های خلاقانه، تکمیل برنامه های کسب و کار و تولید محصول فناوری خود قرار می گیرند.

در این مراسم از آقای ناصر کریمی از همکاران موسسه فرزان نیز تقدیر به عمل آمد که بدین وسیله به ایشان تبریک عرض کرده و برایشان آرزوی توفیق روز افزون از خداوند یکتا داریم.

خبرهای تصویری