Skip to content

جشنواره پژوهشی: ۶۱ طرح پژوهشی برتر در جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند.

دبیر یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: ۲۵ طرح در بخش دانشجویی و آزاد، ۳۶ طرح در بخش دانش‌آموزی و ۱۵ تیم در بخش مسابقات روباتیک جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شروین امیری در مراسم یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت:‌ جشنواره جوان خوارزمی با ورود به دهه دوم فعالیتهای خود نشان داده است که ضمن مقبولیت در بین جوانان محقق به عنوان بزرگترین صحنه رقابت تحقیقاتی کشور علاوه بر وظیفه خود در جهت شناسایی، معرفی و تشویق برگزیدگان و نخبگان جوان حرکتی پویا در راستای جهت دهی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی جوانان و هدایت آن به سمت رفع نیازهای صنعتی کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: در این دوره با هدف ارتقاء سطح کیفی برگزاری جشنواره کلیه فرآیندها از ثبت نام و تشکیل پرونده تا لایه های مختلف کارشناسی و داوری الکترونیکی شده و برای اولین بار سامانه مکانیزه جشنواره خوارزمی رونمایی و آغاز به کار کرده است.

دبیر جشنواره جوان خوارزمی اظهار داشت: در این دوره هزار و ۹۲۷ طرح ثبت نام شده در بخش دانشجویی، هزار و ۳۹۳ طرح با پرونده کامل در یازده گروه تخصصی، مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و در نهایت ۴۵ طرح به هیئت داوران جشنواره جوان خوارزمی ارایه شد که پس از بررسی نهایی ۲۵ طرح در بخش دانشجویی و ‌آزاد به عنوان برگزیدگان نهایی این دوره از جشنواره انتخاب شدند.

وی به بخش دانش‌آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش اشاره کرد و اضافه کرد: در این بخش ۲۰ هزار و ۳۹۴ طرح در سراسر کشور در ۱۲ گروه تخصصی به دبیرخانه های استانی ارایه شد که پس از ارزیابی اولیه ۷۶۴ طرح به دبیرخانه مرکزی ارسال و پس از ارزیابی در گروههای تخصصی ۷۲ طرح به هیئت داوران جشنواره ارایه شد هیئت داوران پس از ارزیابی طرح های ارسالی ۳۶ طرح را به عنوان برگزیدگان نهایی این دوره انتخاب کردند.

دبیر جشنواره خوارزمی به مسابقات روباتیک خوارزمی اشاره و خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات ۳۵۷ تیم ثبت نام کردند که پس از برگزاری مسابقات و ارزیابی علمی و فنی انجام شده ۳۰ تیم تعیین و به هیئت داوران معرفی شدند هیئت داوران نیز پس از ارزیابی از مجموع برگزیدگان مسابقات خوارزمی اعضای ۸ تیم برتر را تعیین کرده تا به همراه سایر برگزیدگان جشنواره جوان به بنیاد ملی نخبگان معرفی شوند.

امیری یادآور شد: در بخش دانش‌آموزی مسابقات خوارزمی نیز پس از ثبت نام ۲۱۹ تیم روباتیک در ۷ لیگ در نهایت ۱۵ تیم حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

خبرهای تصویری