Skip to content

حدود ‪ ۷۵‬درصد اعضای هیات علمی علوم پزشکی فعالیت پژوهشی ندارند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود ‪ ۷۵‬درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در عرصه پژوهشی فعالیت ندارند و یا حضور آنان در این عرصه کم رنگ است.
دکتر کامران باقری لنکرانی طی سخنانی در جشنواره ابن سینا، در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: هم اکنون ‪ ۱۱‬هزار نفر عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند.
وی با اظهار اینکه “عضو هیات علمی علوم پزشکی باید برای نسل آینده اسوه و نمونه باشد”، اظهار داشت: در کشورمان از امکانات خوبی برای فعالیت در زمینه علوم پزشکی برخوردار هستیم که انتظار میرود اعضای هیات علمی در این بخش فعالتر ظاهر شوند.
دکتر لنکرانی از اعضای هیات علمی به عنوان “سرمایه اصلی دانشگاه ها” یاد و تاکید کرد: نه تنها باید به این افراد در بحث سیاستگزاری های آموزشی و پژوهشی توجه بیشتری شود، بلکه معتقدم آنان باید در مدیریت دانشگاه هم حضور جدی تر داشته باشند.
وزیر بهداشت افزود: مهمترین مساله ای که باعث سرخوردگی عضو هیات علمی علوم پزشکی می شود، این است که تصور می کند نظراتش در نظام آموزش دانشگاه موثر نیست.
دکتر لنکرانی گفت: تلاش بنده در دوران وزارتم این است که نظرات و ایده های اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در مدیریت دخالت دهم.
وزیر بهداشت تصریح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر در عرصه علوم پزشکی به موفقیت های خوبی دست یافته ایم که نقش اعضای هیات علمی در این دستاوردها بسیار موثر بوده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها