Skip to content

خبرفرزان:عبورازمرز۳۱۵مقاله درمجلات معتبر بین المللی – پذیرش ۱۱ مقاله ازموسسه فرزان تنها درشهریورماه

تعداد مقالات منتشر شده توسط موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در مجلات معتبر بین المللی از مرز ۳۱۵ عنوان گذشت. بر این اساس تنها در شهریور ماه ۱۱ مقاله از موسسه فرزان جهت انتشار در مجلات بین المللی پذیرفته شده است.
طی ماه گذشته، تعداد مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر بین المللی به ۳۱۵ عنوان رسید. این توفیق حاصل تلاشهای گروه نگارش علمی فرزان در قالب ارائه خدمت به اعضای هیات علمی و پژوهشگران کشورمان می باشد. این گروه تجربه انتشار مقاله تا سطح عامل تاثیر (Impact Factor) 24 را دارد.
گروه نگارش علمی فرزان، متشکل از مجربترین پژوهشگران داخل و خارج کشور می باشد که در زمینه های مشاوره متدولوژی و پروپوزال نویسی، اجرای طرحهای تحقیقاتی، آنالیز آماری و مشاوره نگارش علمی و پیگیری چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی به پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها ارائه خدمت می کنند.
موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان پایه گذار “نخستین مرکز نگارش علمی کشور” می باشد. این موسسه همچنین کتابی را با موضوع “مبانی نگارش علمی” منتشر نموده است که با استقبال چشمگیر علاقمندان روبرو شده است.
این مرکز در راستای تکمیل کادر پژوهشی خود از کلیه پزشکان عمومی، دندانپزشکان، دارندگان مدارک PhD اپیدمیولوژی و MPH و همچنین سایر دارندگان مدارک تخصصی علوم پزشکی با تسلط کامل در حوزه های آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری می کند.
موسسه فرزان، ضمن استقبال از حضور افراد توانمند در حوزه های ذکر شده، شرایط عالی را برای همکاری مشترک فراهم کرده است.

خبرهای تصویری