Skip to content

خبرفرزان:معرفی دستاوردهای پژوهشی فرزان درنمایشگاه جانبی کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان از تاریخ سه شنبه ۲۹ /۲/۸۸ لغایت جمعه ۱/۳/۸۸ به مدت چهار روز در نمایشگاه جانبی دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران حضوری فعال داشت. در طی زمان برگزاری این نمایشگاه، موسسه، خدمات و دستاوردهای پژوهشی خود را ارائه و معرفی کرد. این خدمات در حوزه های مختلف از جمله سایت سنجه (ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی)، سایت اخلاق در پژوهشهای بالینی، سازمان تحقیقات بالینی فرزان، فراسا (سامانه آموزش الکترونیک) در معرض دید مخاطبان قرار گرفتند. همچنین دوره های “هرم تربیت پژوهشگر در علوم پزشکی” ویژه تربیت پژوهشگران جوان معرفی گردید. کتاب مبانی نگارش علمی که از جمله انتشارات موسسه بوده و به چاپ دوم خود رسیده است نیز ارائه و با استقبال فراوان مراجعین روبرو گردید.

ارائه دوره های آموزشی آنلاین پژوهش یا تربیت پژوهشگر (فراسا) که همگی از جمله مهارت های مورد نیاز پژوهشگران علوم پزشکی می باشند، مورد استقبال وسیع علاقمندان واقع گردید و تعداد کثیری از دانشجویان با استفاده از تخفیف ویژه نمایشگاه اقدام به ثبت نام در یک یا چند دوره مختلف نمودند. همچنین بسیاری از سرپرستان، دبیران و اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی نیز علاقمند به معرفی دوره ها جهت استفاده دانشجویان مرکز یا دانشگاه خویش با تسهیلات و شرایط ویژه بودند که در این مورد نیز توافقات لازم انجام شد. ایشان همچنین پیشنهادات خود را جهت طراحی و برگزاری دوره های آینده به همکاران حاضردرغرفه موسسه فرزان ارائه نمودند. دوره های پیشنهادی جهت بررسیهای اولیه و برگزاری در دستور کار بخش آموزش الکترونیک (فراسا) قرار گرفت.

در طی این مدت، بازدیدکنندگانی از طیف دانشجویان تا اساتید داخلی  و خارجی و مدیران پژوهشی در غرفه موسسه حضور یافته و با فعالیتهای متنوع آن آشنا شدند. تعدادی از پژوهشگران و اساتید حوزه علوم پزشکی ضمن آشنایی با فعالیت های موسسه، با تکمیل فرم، آمادگی خود را جهت همکاری اعلام داشته و یا تمایل خویش را جهت استفاده از خدمات ارائه شده ابراز داشتند. در همین ارتباط  برخی از پژوهشگران علاقمند و واجد شرایط جهت همکاری به عنوان نماینده موسسه در مراکز و دانشگاه های متبوع خویش اعلام آمادگی نمودند که توسط موسسه دعوت به همکاری گردیدند یا در چگونگی همکاری آنها در حال بررسی می باشد.

همچنین شرکت کنندگانی از کشورهای خارجی ضمن حضور در غرفه موسسه به تبادل نظر و بررسی راهکارهای همکاری مشترک پرداختند.

حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر لنکرانی و معاون محترم تحقیقات و فناوری آقای دکتر واسعی به همراه اولیای محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و بعضی دیگر از دانشگاه های علوم پزشکی بویژه معاون و مدیر محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از نکات ارزشمند بود. در ضمن این بازدید، سامانه آموزش الکترونیک (فراسا) بطور ویژه مورد توجه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. حضور دراین نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی بود تا موسسه فرزان و پژوهشگران ضمن آشنایی مستقیم با یکدیگر به شیوه های تازه ای از درک نیازها و زمینه های وسیع همکاری دست پیدا نمایند.

 

 

خبرهای تصویری