Skip to content

خبرفرزان: دو پژوهشگر ایرانی در علوم پزشکی به جمع برترین دانشمندان دنیا پیوستند.

براساس آخرین نتایج منتشر شده توسط پایگاه اطلاعات علمی Essential Science Indicators با پیوستن دکتر فریدون عزیزی و دکتر شکوفه نیکفر، تعداد دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه‏های علوم پزشکی به ۱۱ نفر افزایش یافت. در این رتبه بندی دکتر محمد عبدالهی با ۳۷۹۷ ارجاع، در رتبه نخست کشورمان قرار دارد.
معیار ورود به فهرست دانشمندان یک درصد برتر در هر گرایش علمی، کسب تعداد معین ارجاع به مقالات منتشر شده در پایگاه اطلاعات علمی Web of Science بر اساس آستانه‌های مشخص شده برای هر گرایش علمی است و افراد پس از ورود به فهرست دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک ۲۱ گرایش اصلی علم و نیز در کلیه گرایش‌های علوم رتبه بندی می‌شوند.
گفتنی است تعداد دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۳ نفر در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۹ نفر در سال ۲۰۱۲  افزایش یافت و اکنون در آستانه سال ۲۰۱۳ شاهد افزایش این تعداد به ۱۱ نفر می باشیم.

دانشمندان بین المللی ایران در حیطه علوم پزشکی بر اساس بهترین رتبه بین المللی از اول ژانویه ۲۰۰۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۲ ( تاریخ گزارش اول ژانویه ۲۰۱۳ معادل ۱۲ دی ۱۳۹۱) بر اساس پایگاه ESI

رتبه

نام

تعداد مقالات

تعداد ارجاعات

متوسط استناد به هر مقاله

رتبه جهانی در رشته تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی

اول

محمد عبداللهی

۳۰۴

۳۷۹۷

۱۲/۴۹

۲۳۶

تهران

دوم

محمد رضا زرین دست

۲۰۱

۱۹۷۵

۹/۸۳

۱۷۱۵

تهران

سوم

حسین حسین زاده

۱۰۲

۱۱۹۰

۱۱/۶۷

۲۰۲۰

مشهد

چهارم

باقر لاریجانی

۳۰۰

۲۷۵۴

۹/۱۸

۲۱۰۲

تهران

پنجم

احمدرضا دهپور

۲۱۰

۱۷۲۲

۸/۲۰

۲۱۸۱

تهران

ششم

امید سبزواری

۱۸

۵۲۴

۲۹/۱۱

۲۷۴۰

تهران

هفتم

عباس شفیعی

۳۱۷

۲۳۲۶

۷/۳۴

۳۲۷۰

تهران

هشتم

شکوفه نیکفر

۴۸

۱۱۷۰

۲۴/۳۸

۳۴۳۴

تهران و سازمان غذا و دارو

نهم

فریدون عزیزی

۳۰۵

۲۷۹۶

۹/۱۷

۷۳۵۳

شهید بهشتی

دهم

رضا ملک زاده

۱۷۹

۲۱۶۸

۱۲/۱۱

۱۳۲۴۴

تهران

خبرنامه الکترونیک فرزان، برای دانشمندان و پژوهشگران کشورمان بویژه  پژوهشگران فوق الذکر، آرزوی موفقیت روزافزون می نماید.

خبرهای تصویری